Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 21.03.2024 r.

ENEA Operator sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 13 lutego 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 32/2024 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 20 marca 2024 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 32/2024 IRiESD.

Planowana do wprowadzenia zmiana IRiESD wynika w szczególności z obowiązku dostosowania treści IRiESD do nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) decyzją z dnia 19 stycznia 2024 r. znak: DRR.WRE.4320.4.2023.LK, która wejdzie w życie od 14 czerwca 2024 r. Jednocześnie planowana zmiana IRiESD wynika z zasadności dostosowania jej treści do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz nowych Warunków Dotyczących Bilansowania zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzją z dnia 27 września 2023 r. znak: DRR.WRE.744.17.2023.ŁW, które również wejdą w życie od 14 czerwca 2024 r.

 

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 32/2024 IRiESD – wersja 1.1. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji i dokumentem wyjaśniającym do Karty aktualizacji nr 32/2024 IRiESD (zgodnie z pkt. I.1.21. IRiESD). Dodatkowo ENEA Operator sp. z o.o. publikuje tekst ujednolicony IRiESD, który w trybie zmian uwzględnia planowane zmiany IRiESD określone w opracowanym projekcie Karty aktualizacji nr 32/2024 IRiESD – wersja 1.1.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }