Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Fundusze Krajowe

"Projekt pilotażowy ograniczenia strat mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn poprzez zastosowanie algorytmu optymalizacji doboru transformatora do warunków rzeczywistego obciążenia stacji poprzez relokację jednostek z uwzględnieniem efektów oddziaływania na środowisko”.

Celem projektu jest opracowanie algorytmu postępowania i obliczeń wspomagający i optymalizujący proces doboru transformatora do warunków obciążenia w stacji SN/nn na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów. W oparciu o przeprowadzoną analizę obciążeń w stacji SN/nn przedstawiona będzie rekomendacja w zakresie doboru transformatora. Rekomendacja pozwoli na wybór jednostki transformatorowej do instalacji lub wymiany w wybranej stacji SN/nn na jednostkę o mniejszej mocy z możliwością pracy z czasowym przeciążeniem mocą pobieraną przez odbiorców. Realizacja projektu przyczyni się to do redukcji strat energii elektrycznej oraz zmniejszenia awaryjności sieci. Wpłynie to korzystnie na ochronę i poprawę stanu środowiska m.in. poprzez zmniejszenie poziomu szkodliwych emisji do atmosfery (w tym CO2), powstających w wyniku
produkcji energii elektrycznej.

Wartość przedsięwzięcia: 183 750,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 93 000

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }