Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Sponsoring w Enei Operator

Enea Operator jest aktywnym sponsorem wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych. Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty sponsoringowej,  prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Przyjmujemy wnioski sponsoringowe wyłącznie od osób prawnych i instytucji, wnioski od osób fizycznych nie będą rozpatrywane, a dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych. W przypadku zainteresowania Państwa ofertą, skontaktuje się z Państwem przedstawiciel Biura PR i Komunikacji Enei Operator Sp.zo.o.

 

 

*” - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja Administratora danych osobowych
 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Operator Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 (dalej:Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych eop.iod@operator.enea.pl

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy sponsoringowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia oochronie danych osobowych, dalej: RODO).

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy sponsoringowej.

4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom Grupy Kapitałowej Enea.
 
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom  świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

5. Pani/Pana dane osobowe będąprzechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania wniosku.

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych
b) ich sprostowania
c) ich usunięcia
d) ograniczenia przetwarzania
e) przenoszenia danych
f) prawo wniesienia sprzeciwu

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się po przez wskazanie swoich żądań przesłane na Inspektora Ochrony Danych adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }