Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Uwarunkowania Prawne

Procedury i zasady dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wynikają w szczególności z następujących przepisów i dokumentów:

 

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1385 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie – obowiązująca treść przepisów jest dostępna w katalogu - Prawo,
     
  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki –aktualna treść dokumentu jest dostępna w katalogu - Instrukcje.

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która szczegółowo określa zasady i warunki zmiany sprzedawcy, zapewnia wszystkim użytkownikom systemu przyłączonym do sieci dystrybucyjnej Enei Operator Sp. z o.o., równoprawne traktowanie w obszarze technicznej i handlowej obsługi użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz dostępu do danych i informacji zarządzanych przez Enea Operator Sp. z o.o., przy zachowaniu niedyskryminacyjnych i transparentnych działań.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }