Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Prekwalifikacja i certyfikacja

Prekwalifikacja i certyfikacja to procesy realizowane przez Jednostkę Certyfikacji, która została powołana, w ENEA Operator Sp. z o.o. w 2016 roku, do weryfikacji zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej Spółki z jej Standardami technicznymi.

 

Od początku istnienia Jednostki Certyfikacji jej działania skupiają się na trzech obszarach związanych z:


• auditami drugiej strony na miejscu budowy (Audit Wykonawcy),
• weryfikacją parametrów i badaniami właściwości Przedmiotów Materialnych, które mogą zostać zabudowane w sieci dystrybucyjnej,
• auditami drugiej strony w miejscu wytwarzania Przedmiotów Materialnych (Audit Producenta)

 

Wraz z wejściem w życie postanowień zdefiniowanych w dokumencie „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”, tj. z dniem 1 kwietnia 2019 r.  oprócz powyżej wskazanych działań, pracownicy Jednostki Certyfikacji są odpowiedzialni za proces prekwalifikacji.

2019-04-09

Wszystkie podmioty zewnętrzne gorąco zachęcamy do zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które zostały zaprezentowane w trakcie cyklu spotkań informacyjnych dotyczących wymagań zdefiniowanych w dokumencie „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”

2019-03-27

Zapraszamy na dodatkowe spotkanie dotyczące dokumentu „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.” 

 

Spotkanie to odbędzie się dnia 11.04.2019 od godz. 10:00 do ok 15:00 w budynku Oddziału Dystrybucji Szczecin, ul. Jacka Malczewskiego 5/7 .

 

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu informacyjnym proszone są o przesłanie adresu e- mail do korespondencji, na który Biuro Certyfikacji ENEA Operator Sp. z o.o. prześle stosowne zaproszenie, na adres certyfikacja.eop@enea.pl .

2019-01-11

W lutym i marcu 2019 roku przeprowadzony zostanie cykl spotkań mających na celu przybliżenie interesariuszom zasad zdefiniowanych w dokumencie „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”

 

O szczegółach będziemy informować za pomocą korespondencji elektronicznej.

 

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach informacyjnych proszone są o przesłanie adresu e- mail do korespondencji, na który Biuro Certyfikacji ENEA Operator Sp. z o.o. prześle stosowne zaproszenie, na adres  certyfikacja.eop@enea.pl .

2019-01-11

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01-04-2019 zaczną obowiązywać „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”.

 

Regulacja ta definiuje zasady dopuszczania wyrobów do stosowania przy budowie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Ponadto opisuje ona zasady oceny zgodności prac dotyczących projektowania i budowy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz określa tok postępowania w przypadku wykrycia niezgodności.

 

Poniższy dokument zostaje udostępniony w celu umożliwienia zapoznania się z zawartymi w nim regulacjami obecnym i potencjalnym wykonawcom oraz producentom.

ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE BEZPIECZNIKOWE

(PR/PM/005/2023/DC/RC)

Odpowiedzi na pytania producentów

2023-12-21

Niniejszym ENEA Operator Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej – rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe. Poniżej znajdują się dokumenty określające zasady prekwalifikacji:

OSPRZĘT KABLOWY ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

(PR/PM/004/2022/DC/RC)

Odpowiedzi na pytania producentów

2022-12-20

Niniejszym ENEA Operator Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej – osprzęt kablowy SN.

Poniżej znajdują się dokumenty określające zasady prekwalifikacji:

OSPRZĘT KABLOWY NISKIEGO NAPIĘCIA

(PR/PM/003/2021/DC/RC)

Odpowiedzi na pytania producentów

2021-12-30

Niniejszym Enea Operator Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie procesu prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej - osprzęt kablowy nn.

 

Poniżej znajdują się dokumenty określające zasady prekwalifikacji:

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

(PR/PM/0002/2020/DR/RC)

Odpowiedzi na pytania producentów

2020-12-22

Niniejszym Enea Operator Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie procesu prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej – kable elektroenergetyczne SN.

 

Poniżej znajdują się dokumenty określające zasady prekwalifikacji:

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA

(PR/PM/0001/2019/DC/RC)

 

2020-10-05

Niniejszym Enea Operator Sp. z o.o informuje, że proces  prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej – kable elektroenergetyczne nn został zakończony. Wyniki zamieszono w zakładce WWD znajdującej się poniżej.

 

Odpowiedzi na pytania producentów

2019-04-03

Niniejszym Enea Operator Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie procesu prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej – kable elektroenergetyczne nn.

 

Poniżej znajdują się dokumenty określające zasady prekwalifikacji:

Osprzęt kablowy niskiego napięcia

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia

Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }