Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

REMIT

Zgodnie z postanowieniami Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („Rozporządzenie REMIT”) Operator Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o. ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne wymagane rozporządzeniem REMIT.

 

Pilne komunikaty rynkowe znajdują się na stronie: http://gpi.tge.pl.

 

Pursuant to the provisions of Art. 4 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and the EU Council No. 1227/2011 of October 25, 2011. on the integrity and transparency of the wholesale energy market ("REMIT Regulation") Distribution System Operator Enea Operator Sp. z o.o. is obliged to publish any inside information required by the REMIT regulation.

 

Urgent market messages – UMM, You can find: http://gpi.tge.pl/.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }