Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

KOMUNIKAT ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący kryteriów oceny przyłączania jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz OSDn do sieci dystrybucyjnej średnich napięć

ENEA Operator sp. z o.o. informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 12.03.2024 r. wprowadziła poprawkę do treści przyjętych do stosowania od dnia 15 września 2023 r. „Kryteriów technicznych oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz OSDn do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia ENEA Operator sp. z o.o.” (dalej jako „Nowe Kryteria”).

 

W efekcie wprowadzonej poprawki postanowienie zawarte na s. 20 Nowych Kryteriów stanowi, że moc obiektów uwzględnianych przy opracowaniu Mapy generacji, obejmuje m.in. moc obiektów „dla których wnioski są w trakcie procedowania, a wniosek został złożony przed wnioskiem badanego obiektu”.

 

Wprowadzenie poprawki ma na celu dostosowanie brzmienia Nowych Kryteriów do treści komunikatu informującego o wdrożeniu Nowych Kryteriów oraz przyjętej w ślad za tym komunikatem od dnia 15 września 2023 r. praktyki ENEA Operator sp. z o.o. w zakresie rozpatrywania wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci.

 

Wprowadzenie poprawki nie wiąże się ze zmianą sytuacji prawnej podmiotów ubiegających się o określenie warunków przyłączenia do sieci, które od dnia 15 września 2023 r. złożyły stosowne wnioski na podstawie Nowych Kryteriów.

 

Nowe Kryteria w zmienionym brzmieniu dostępne są pod adresem https://operator.enea.pl/przylaczeniedosieci/Informacje%20o%20przy%C5%82%C4%85czeniach

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }