Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 06.03.2024 r.

ENEA Operator sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 1 lutego 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 31/2024 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 4 lutego 2024 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 31/2024 IRiESD.

Planowane do wprowadzenia zmiany IRiESD wynikają m.in. z aktualizacji Warunków Dotyczących Bilansowania („WDB”) opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, która została dokonana Zmianą nr 10/2023 WDB zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2023 r. znak: DRR.WRE.744.28.2023.AOr.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 31/2024 IRiESD – wersja 1.0. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji i dokumentem wyjaśniającym do Karty aktualizacji nr 31/2024 IRiESD (zgodnie z pkt. I.1.21. IRiESD). Dodatkowo ENEA Operator sp. z o.o. publikuje tekst ujednolicony IRiESD, który w trybie zmian uwzględnia planowane zmiany IRiESD określone w opracowanym projekcie Karty aktualizacji nr 31/2024 IRiESD – wersja 1.0.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }