Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat w sprawie uwarunkowań procesu przyłączeniowego

Enea Operator sp. z o.o. informuje, że z dniem 2 kwietnia 2024 r. przyjmuje do stosowania opracowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zmieniony wzór zakresu i warunków wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia urządzeń instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny (ZIWWE) dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia ENEA Operator sp. z o.o.

Nowe ZIWWE będą stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia ENEA Operator sp. z o.o., złożonych począwszy od dnia 2 kwietnia 2024 r.

 

Wprowadzone zmiany do ZIWWE wynikają z aktualnego stanu w zakresie przyłączeń obiektów do sieci elektroenergetycznej (w szczególności magazynów energii elektrycznej) operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, jak również zebranych doświadczeń w ramach wykonywanych ekspertyz przyłączeniowych przy uwzględnieniu zasad ujętych w założeniach do wykonania ekspertyz przyłączeniowych obowiązujących dotychczas.

 

Wnioski o określenie warunków przyłączenia dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia ENEA Operator sp. z o.o. złożone przed
2 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane w oparciu o dotychczasowe brzmienie ZIWWE. Informujemy, że jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci preferuje rozpoznanie wniosku w oparciu o zmienione ZIWWE, konieczne jest wycofanie dotychczasowego wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie nowego od 2 kwietnia 2024 r.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }