Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Enea Operator rozwija współpracę z Państwową Strażą Pożarną w województwie lubuskim

Enea Operator zawarła porozumienie z lubuską Państwową Strażą Pożarną. To już trzeci dokument podpisany z wojewódzką jednostką zawierający zasady wzajemnej współpracy oraz wyminę doświadczeń w zakresie tworzenia kompleksowego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe pomiędzy strażakami, a energetykami.

Dokument jest deklaracją wzajemnego wsparcia w sytuacjach walki z pożarami, likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz awarii infrastruktury elektroenergetycznej. Porozumienie określa również formy wzajemnych działań w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Podpisany został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Współpraca obu tych instytucji w zakresie bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale także w ich codziennej pracy. Podpisane porozumienie o współpracy dotyczy także wymiany wzajemnych doświadczeń i innych projektów. A to oznacza wielkie korzyści dla mieszkańców województwa – powiedział Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

 

Założona w dokumencie współpraca realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest rozwijana w obu instytucjach z korzyścią dla społeczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ważnym aspektem współpracy jest skuteczna komunikacja pomiędzy partnerami w przypadku sytuacji wymagających pilnej interwencji służb. Niezakłócony i sprawny przepływ informacji operacyjnych w sytuacjach krytycznych jest niezbędny w kontekście błyskawicznej reakcji na sytuacje kryzysowe.

 

Podczas usuwania skutków masowych awarii, które spowodowane są występowaniem anomalii pogodowych kluczowa jest dla nas współpraca ze Strażą Pożarną. Dlatego bardzo się cieszę, że województwo lubuskie jest kolejnym, po wielkopolskim i zachodniopomorskim, w którym podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Współpracy, którą chcemy rozwijać i doskonalić – powiedział Marek Rusakiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. operacyjnych.

 

W ramach podpisanego dokumentu energetycy i strażacy będą uczestniczyć m.in. w zajęciach doskonalących oraz wspólnej wymianie doświadczeń z zakresu prowadzenia efektywnych działań ratowniczych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem.

 

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zdarzeń wynikający z anomalii pogodowych, w szczególności silne wiatry i ulewne opady deszczu. Porozumienie zawarte między stronami, to kolejny krok w kierunku usprawnienia działań podczas sytuacji kryzysowych związanych z brakiem możliwości dostawy energii elektrycznej. Jednostki ochrony przeciwpożarowej wesprą mieszkańców naszego województwa, tworząc na przykład punkty z możliwością naładowania telefonu oraz oferując gorące napoje, a tym samym dając komfort dla operatora do niezwłocznego usunięcia awarii – powiedział nadbryg. Patryk Maruszak, lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Enea Operator jest jednym z czterech największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce. Skutecznie zarządza przepływem energii w sieci dystrybucyjnej dostarczając rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, do ponad 2,7 mln Klientów. Obszar działania spółki obejmuje sześć województw północno-zachodniej Polski. Jest to teren ponad 58 tys. km2 na których posadowiono ponad 108 tys. km linii energetycznych oraz ponad 39 tys. stacji transformatorowo-rozdzielczych. Enea Operator wspiera również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2022 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. Spółka wchodzi w skład Grupy Enea.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }