Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Enea Operator buduje nową stację energetyczną z myślą o rozwoju odnawialnych źródeł energii

Enea Operator realizuje kolejną inwestycję w ramach programu modernizacji sieci energetycznej #Poznań2030. Inwestycja obejmie budowę nowej stacji 110/15 kV Szczepankowo wraz z powiązaniami. Nowa stacja przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej na terenie Poznania i okolic – wzrosną możliwości przyłączenia źródeł OZE.

Pod koniec zeszłego roku Enea Operator przekazała wykonawcy plac budowy, na którym powstaje nowa stacja energetyczna - Główny Punkt Zasilający (GPZ) Szczepankowo. GPZ zlokalizowany będzie w południowo-zachodniej części Poznania, tuż przy węźle drogowym „Krzesiny” na autostradzie A2. Inwestycja obejmuje także budowę linii kablowych wysokiego napięcia 110 kV niezbędnych do zasilenia stacji, jak również budowę powiązań linii średniego napięcia z już istniejąca siecią elektroenergetyczną.

Celem budowy nowej stacji, właśnie w tym rejonie, jest umożliwienie rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego, gdzie liczba inwestycji OZE dynamicznie rośnie – powiedział Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa Enei Operator.

Enea Operator tylko w trzech pierwszych kwartałach 2022 roku przyłączyła ponad 36 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ponad 670 MW. Obecnie do sieci Enei Operator przyłączonych jest ponad 150 tys. źródeł rozproszonych o mocy ponad 3,7 GW.

Łączna wartość inwestycji to niemal 26 mln złotych. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinasowaniem z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania  1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinasowania to ponad 10,6 mln zł. Zakończenie budowy GPZ Szczepankowo planowane jest na przełomie 2023 i 2024 r.

Pewność zasilania oraz zapewnienie możliwość rozwoju Poznania i aglomeracji poznańskiej są niezwykle istotne dla Enei Operator. W ostatnim czasie na terenie aglomeracji do ruchu wprowadzono nową rozdzielnię sieciową Garaszewo (110 kV) wraz z przebudowanymi liniami wysokiego napięcia 110kV Garaszewo-Żegrze oraz Garaszewo-Starołęka. Dodatkowo dla wsparcia zasilania Miasta Poznania powstały nowe odcinki linii energetycznej 110 kV w celu wyprowadzenia mocy z Stacji Elektroenergetycznej Kromolice relacji Kromolice - Swarzędz i Kromolice – Nagradowice.

Na ukończeniu jest także budowa GPZ Towarowa, powstającego na terenie tzw. Wolnych Torów w Poznaniu. Pod koniec roku 2022 Enea Operator oddała również do użytku przebudowaną stację GPZ Górczyn. Inwestycje te przyczyniają się do zwiększenia wydajności, stabilności i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz zmniejszają ryzyka wystąpienia potencjalnych awarii infrastruktury elektroenergetycznej. Zadanie te realizowane są przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 objęte dofinasowaniem z Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Enea Operator, poprzez inwestycje w Poznaniu oraz w sąsiadujących gminach, systematycznie modernizuje oraz rozbudowuje funkcjonującą sieć elektroenergetyczną unowocześniając cały system zasilania aglomeracji. W ramach programu #Poznań2030 spółka realizuje długoterminową strategię poprawy efektywności i niezawodności sieci.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }