Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Enea Operator zakończyła modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości

Modernizacja rozdzielni średniego napięcia w stacjach Mogilno, Kruszwica i Pakość, została zrealizowana przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Enea Operator wykonała zadania inwestycyjne na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja - polegająca na wymianie wyeksploatowanych urządzeń - znacznie poprawi niezawodność zasilania dla ponad 55 tys. odbiorców z powiatów mogileńskiego i inowrocławskiego.

Wykonane w rozdzielniach prace polegały między innymi na adaptacji pomieszczeń w budynkach stacji i przygotowaniu nowych konstrukcji pod rozdzielnice średniego napięcia 15 kV oraz budowę nowych rozdzielnic. Instalacje wyposażono w aparaturę i zabezpieczenia przygotowane do współpracy z OZE, co umożliwi dalszy rozwój przyjaznych środowisku źródeł energii.

Dzięki dokonanym przez nas inwestycjom zwiększa się pewność zasilania naszych odbiorców, a także rozwijamy inteligentną sieć elektroenergetyczną przyjazną dla odnawialnych źródeł energii. Naszym nadrzędnym celem, ale także obowiązkiem jest stała modernizacja infrastruktury. Nowoczesna sieć gwarantuje bowiem bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, a także świadczy o nieustannym rozwoju naszej spółki powiedział Jacek Górski, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej Enei Operator.

Realizacja prac inwestycyjnych w stacjach zlokalizowanych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości to zakończenie części prac w ramach szerszego projektu modernizacji stacji wysokiego napięcia na średnie Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica. Projekt jest realizowany przez Eneę Operator sukcesywnie od 2020 roku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Wartość wszystkich zadań ujętych w programie została oszacowana na kwotę ponad 50 mln zł, w tym dofinansowanie z UE sięga 30 mln zł.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }