Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Enea Operator rozpoczęła testy sterowania mocą pochodzącą ze źródeł wytwórczych

Enea Operator przeprowadza testy możliwości sterowania ograniczeniami mocy czynnej oraz wprowadzenia nastaw mocy biernej wszystkich źródeł wytwórczych przyłączonych do swojej sieci. Działania mają na celu utrzymanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej  z jednoczesnym zachowaniem wymagań jakościowych.

Spółki dystrybucyjne większości krajów w Europie, w tym także w Polsce są odpowiedzialne za inicjowanie i wykonywanie działań ograniczających generację energii elektrycznej, aby uniknąć blackoutu lub regionalnych przerw w dostawach energii. Przyjęty Rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku Kodeks Sieci RfG, określa nie tylko wymogi w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci danego dystrybutora, ale także zobowiązuje spółki  dystrybucyjne do ograniczenia dopływu energii ze źródeł odnawialnych w momencie, gdy produkcja energii przez te jednostki grozi przeciążeniem sieci.

 

Enea Operator od października bieżącego roku na całym obszarze swojego działania prowadzi testy mające na celu sprawdzenie możliwości sterowania mocą czynną i bierną generowaną przez źródła wytwórcze OZE. Podmioty te, zawierając umowę z dystrybutorem energii zobowiązały się do wykonywania poleceń służb dyspozytorskich Enei Operator o wyłączeniu źródła energii lub zmniejszeniu mocy wytwarzanej w przypadku awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Warto zaznaczyć, że służby dyspozytorskie Enei Operator mogą wydać takie polecenie zarówno w formie komunikatu telefonicznego, jak również przeprowadzając zdalne sterowanie.

 

Jeżeli testy przeprowadzone przez spółkę dystrybucyjną wykażą nieprawidłowości, Enea Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia źródła wytwórczego do czasu otrzymania informacji o dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów. Testy sterowania ograniczeniem mocy będą przez Eneę Operator wykonywane cyklicznie, a zakłady wytwórcze, które nie będą spełniały wymagań określonych w zawartej umowie oraz w Kodeksie Sieci RfG będą wyłączane bez uprzedzenia.

 

Enea Operator podkreśla, że jest podmiotem odpowiedzialnym za stabilną pracę systemu energetycznego. W związku z tym musi posiadać narzędzia umożliwiające natychmiastowe sterowanie mocą wprowadzoną do swojej sieci. Takie działania kontrolne służą bezpieczeństwu energetycznemu i gwarantują niezawodność  dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców z terenu działania spółki.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }