Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 07.02.2023 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) decyzją nr DRR.WRE.4321.7.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 23/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) z wyłączeniem dodania nowego Załącznika nr 5 do IRiESD pt.: „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”, co do którego w dalszym ciągu jest kontynuowane postępowanie administracyjne.

Termin wejścia z życie zmian IRiESD wprowadzone Kartą aktualizacji nr 23/2022 IRiESD został ustalony na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, tj. zmiany obowiązują od 20 lutego 2023 r. Zmiany IRiESD obejmują:

1)    zmianę minimalnego okresu przewidzianego na konsultacje zmian IRiESD (z dotychczasowych 14 dni na jeden miesiąc);

2)    aktualizację postanowień IRiESD w zakresie dotyczącym magazynów energii elektrycznej, w tym wprowadzenie zapisów o rejestrze magazynów energii elektrycznej oraz wymagań technicznych dla magazynów energii elektrycznej;

3)    wprowadzenie zapisów dotyczących instalowania liczników zdalnego odczytu zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, m.in. w zakresie harmonogramu instalowania liczników zdalnego odczytu oraz zasad ich instalacji na wniosek odbiorcy;

4)    aktualizację postanowień odnoszących się procesu przyłączeniowego, w szczególności w zakresie przyłączania mikroinstalacji;

5)    aktualizację postanowień w zakresie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

6)    usunięcie zapisów odnoszących się do współpracy pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. a operatorami ogólnodostępnej stacji ładowania, w tym zawierania umowy o współpracy;

7)    usunięcie z IRiESD zapisów, w tym obecnych Załączników nr 5 i 6 do IRiESD, dotyczących Centralnego Systemu Wymiany Informacji, w związku z nałożonym w ustawie Prawo energetyczne na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. obowiązkiem uruchomienia od 1 lipca 2024 r. Centralnego Systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii (CSiRE);

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }