Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 26.09.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.18.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 29/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”). Karta aktualizacji nr 29/2023 IRiESD została opublikowana w dniu 25 września 2023 r. w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

Termin wejścia z życie zmian IRiESD wprowadzonych Kartą aktualizacji nr 29/2023 IRiESD został ustalony na 14 (czternasty) dzień od opublikowania ww. decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, co oznacza, że zmiany IRiESD obowiązują od 9 października 2023 r.

 

Karta aktualizacji nr 29/2023 IRiESD wprowadza do IRiESD zmiany wynikające z:

 

1. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2376 z późniejszymi zmianami);

2. ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2337);

3. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 788);

4. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 703);

5. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505 z późniejszymi zmianami);

6. konieczności doprecyzowania postanowień IRiESD odnoszących się do zgłaszania reklamacji oraz do współpracy ENEA Operator sp. z o.o. z OSDn, POB i sprzedawcami;

7. korekt redakcyjnych, w tym m.in. dotyczących aktualizacji numeracji publikatorów aktów prawnych.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }