Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 22.09.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.21.2023.LK z dnia 20 września 2023 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 28/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”).

 

Termin wejścia z życie zmian IRiESD wprowadzone Kartą aktualizacji nr 28/2023 IRiESD został ustalony na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, tj. zmiany obowiązują od 5 października 2023 r.

 

Karta aktualizacji nr 28/2023 wprowadza do IRiESD zmiany wynikające z wynikające z obowiązku dostosowania IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 26 kwietnia 2023 r. znak: DRR.WRE.4320.3.2023.LK.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }