Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 04.09.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.14.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 27/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”).

Termin wejścia z życie zmian IRiESD wprowadzone Kartą aktualizacji nr 27/2023 IRiESD został ustalony na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, tj. zmiany obowiązują od 15 września 2023 r., z zastrzeżeniem pkt. 3 przedmiotowej karty aktualizacji, który wchodzi w życie od dnia uruchomienia produkcyjnego Centralnego systemu informacji rynku energii przez Operatora informacji rynku energii.

Karta aktualizacji nr 27/2023 wprowadza do IRiESD zmiany wynikające z:

1)   ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1093 z późniejszymi zmianami);

2)   rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie procesów rynku energii (Dz. U. z 2022 r., poz. 234);

3)   rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 788);

4)   Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej część „Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii” zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 6 kwietnia 2023 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2022.LK;

oraz obejmują korekty redakcyjne, w tym m.in. aktualizację numeracji publikatorów aktów prawnych.

 

Karta aktualizacji nr 27/2023 IRiESD

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }