Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący Standardu w sieci dystrybucyjnej spółki dotyczącego Elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych 110 kV

Szanowni Państwo, Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane
w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.
Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu
o dokument pn. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych, prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych oraz eksploatacji sieci.

Zapraszamy do dialogu technicznego, który podsumuje czynione prace dotyczącego cyklicznego przeglądu ww. Standardu poświęcony przede wszystkim następującym zagadnieniom:

-       skład i gatunek stali przeznaczonej na konstrukcje wsporcze oraz zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych kratowych i pełnościennych,

-       izolacja dla linii 110 kV,

-       przewody odgromowe OPGW,

-       fundamenty i posadowienia słupów,

-       tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze na konstrukcjach wsporczych z uwzględnieniem rozwiązań konstrukcyjnych słupów,

Podczas dialogu omówimy projekt zmian Standardu.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawartych we wspomnianym opracowaniu. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

 

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać
na adresy e-mail:
jacek.wolanski@operator.enea.pl oraz rada.techniczna.eop@operator.enea.pl w terminie do 18.09.2023 r.

Planowana data dialogu to: 26.09.2023 r. g. 10.00.

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo szczegóły dotyczące miejsca spotkania.

Spotkanie zaplanowaliśmy w formule stacjonarnej jednakże w celu zapewnienia wszystkim
z Państwa możliwości udziału w podsumowaniu dialogu technicznego w przypadku takiej zgłoszonej potrzeby zapewnimy możliwość udziału z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji).

Zapraszamy do współpracy.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }