Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

KOMUNIKAT ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący zmienionych kryteriów oceny przyłączania jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz OSDn do sieci dystrybucyjnej średnich napięć

ENEA Operator sp. z o.o. informuje, że z dniem 15 września 2023 r. przyjmuje do stosowania zmienione „Kryteria techniczne oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz OSDn do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia ENEA Operator sp. z o.o.” (dalej jako „Nowe Kryteria”). Nowe Kryteria dostępne są pod adresem operator.enea.pl 

Nowe Kryteria będą stosowane na przyszłość, na potrzeby rozpatrzenia wniosków o określenie warunków przyłączenia złożonych począwszy od dnia 15 września 2023 r.

 

Przyjęcie Nowych Kryteriów będzie skutkować  zwiększeniem potencjału dostępnej mocy przyłączeniowej w sieciach  średnich napięć w zakresie źródeł, magazynów energii oraz OSDn.

 

Przyjęcie Nowych Kryteriów wynika między innymi ze zmian w otoczeniu regulacyjnym (ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), z rozwoju doświadczeń ENEA Operator związanych z prowadzeniem ruchu sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, do której przyłączono jednostki wytwórcze, magazyny energii oraz OSDn, a także uzyskania przez ENEA Operator nowych możliwości technicznych w zakresie sterowania źródłami wytwórczymi wynikającymi z uruchomionego systemu opomiarowania sieci i źródeł wytwórczych.

 

Wnioski o określenie warunków przyłączenia złożone przed 15 września 2023 r. będą rozpatrywane w oparciu o dotychczasowe kryteria. Informujemy, że – jeśli dany przedsiębiorca preferuje rozpoznanie wniosku w oparciu o Nowe Kryteria – istnieje możliwość wycofania dotychczasowego wniosku i złożenia wniosku po 15 września 2023 r.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }