Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 20.07.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.7.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 26/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”).

Zmiany IRiESD wprowadzone Kartą aktualizacji nr 26/2023 IRiESD obowiązują od 2 sierpnia 2023 r.

 

Karta aktualizacji nr 26/2023 wprowadza do IRiESD zmiany wynikające z aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) wprowadzonych:

1) Kartą aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 30 marca 2023 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2022.AOr.JPa2;

2) Kartą aktualizacji nr CK/19/2022 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 29 marca 2023 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2023.LK.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }