Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 07.06.2024 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.6.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 32/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”). Karta aktualizacji nr 32/2024 IRiESD została opublikowana w dniu 5 czerwca 2024 r. w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

Termin wejścia z życie zmian IRiESD wprowadzonych Kartą aktualizacji nr 32/2024 IRiESD został ustalony na dzień 14 czerwca 2024 r.

 

Karta aktualizacji nr 32/2024 wprowadza zmiany IRiESD wynikające z obowiązku dostosowania treści IRiESD do nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) decyzjami nr DRR.WRE.4320.4.2023.LK z dnia 19 stycznia 2024 r. oraz z dnia 23 lutego 2024 r., która wejdzie w życie od 14 czerwca 2024 r.

 

Jednocześnie zmiana IRiESD wynika z zasadności dostosowania jej treści do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także do nowych Warunków Dotyczących Bilansowania zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzjami nr DRR.WRE.744.17.2023.ŁW z dnia 27 września 2023 r. oraz z dnia 26 stycznia 2024 r., które również wejdą w życie od 14 czerwca 2024 r.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }