Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Cykliczna analiza Standardu w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator dotyczącego tablic i znaków bezpieczeństwa oraz tablic identyfikacyjnych - wzory i zasady ich stosowania

Szanowni Państwo,

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

 

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokument pn. „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne - wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator sp. z o.o.”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w Spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych oraz prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych.

 

Nadszedł czas na cykliczną analizą wdrożonych rozwiązań.

 

W związku z tym, zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń co do wymagań zawartych we wspomnianym opracowaniu. Państwa często bardzo praktyczne opinie pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

 

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adresy e-mail: waldemar.dominiak@operator.enea.pl oraz rada.techniczna.eop@operator.enea.pl  w terminie do 19.06.2024 r.

 

Jednocześnie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń w trybie edycji zmian wraz z komentarzami do obowiązujących wymagań jakie stawia Standard pn. „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne - wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator sp. z o.o.”.

 

Opracowanie opublikowane jest w zakładce Usługi dystrybucyjne/Instrukcje i standardy sieci/Standardy w sieci dystrybucyjnej Enei Operator.

 

Cykliczny przegląd Standardu, podsumujemy na dedykowanym dialogu technicznym. Planowana data dialogu to: 26.06.2024 r. g. 10.00.

 

Jednocześnie wyprzedzająco informujemy, iż w celu zapewnienia wszystkim z Państwa możliwości udziału w przedmiotowym dialogu technicznych spotkanie poświęcone ww. tematyce odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji) oraz w formie stacjonarnej w siedzibie Spółki (ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań) – ze względów organizacyjnych zakładamy udział w spotkaniu w formule stacjonarnej reprezentacji do dwóch osób z jednej firmy.

 

Szczegóły dotyczące miejsca spotkania i formy logowania będą przekazane w odpowiedzi na zgłoszenie. Przed spotkaniem otrzymają również Państwo niezbędne dokumenty będące jego podstawą.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }