Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący wybranych zagadnień Standardu w sieci dystrybucyjnej spółki dotyczącego Elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych 110 kV

Szanowni Państwo,

 

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

 

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokument pn. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych, prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych oraz eksploatacji sieci.

 

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego parametrom izolatora kompozytowego, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów silikonu w zakresie jego odporności mechanicznej i chemicznej, o których mowa w  ww. dokumencie - Standardzie w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

 

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.pl w terminie do 25.02.2022 r. 

 

Standard opublikowany jest w zakładce Info o sieci/Instrukcje i standardy sieci Enea Operator/Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o zdrowie pracowników, kontrahentów, klientów i gości spółki, spotkanie poświęcone ww. tematyce nie będzie miało obecnie fizycznego miejsca w spółce. Rozmowy techniczne prowadzone będą drogę elektroniczną, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideokonferencji).

 

Planowana data dialogu to: 9.03.2021 r.

 

Zapraszamy do współpracy.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }