Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 09.02.2022 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.7.2021.AOr z dnia 3 lutego 2022 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 21/2021 – wersja 1.2. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”).

 

Zmiany IRiESD wprowadzone Kartą aktualizacji nr 21/2021 IRiESD obowiązują od 17 lutego 2022 r.

 

Karta aktualizacji nr 21/2021 IRiESD 

 

Karta aktualizacji nr 21/2021 wprowadza do IRiESD zmiany, które obejmują w szczególności:

 

1.  aktualizację postanowień IRiESD odnoszących się do procesu przyłączeniowego;

2.  uszczegółowienie wymagań formalnych i procedur w zakresie wniosków o wydanie warunków przyłączenia;

3.  wprowadzenie zapisów dotyczących magazynów energii elektrycznej;

4.  wprowadzenie zapisów odnoszących się do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania;

5.  uzupełnienie IRiESD o postanowienia dotyczące zawierania pomiędzy ENEA Operator a OSDn (operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie posiadającymi połączeń z siecią przesyłową) umów o współpracy na potrzeby przekazywania danych pomiarowych w zakresie rynku mocy i usługi DSR;

6.  dostosowanie IRiESD do zmian wynikających z aktualizacji Warunków Dotyczących Bilansowania („WDB”);

7.  wprowadzenie nowych lub zmienionych skrótów i definicji wynikających ze zmian prawa.

 

Wprowadzenie ww. zmian wynika przede wszystkim ze zmian obowiązującego prawa oraz zmian WDB.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }