Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Podpisaliśmy dwie nowe umowy ramowe z uczelniami wyższymi

Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Zielonogórski, to dwie jednostki naukowe, z którymi tej jesieni Enea Operator podpisała nowe umowy ramowe. Wiedza i doświadczenie naukowców pozwolą spółce rozwijać projekty badawcze oraz wesprą naszych pracowników w badaniach nad pozyskanymi patentami. Jakie dokładnie korzyści płyną z takiej współpracy?

Wybrane ośrodki naukowe nie są przypadkowymi jednostkami, z którymi podpisujemy umowy. Z Uniwersytetem współpracujemy już od 2018 roku. W ramach wcześniejszej umowy, Uniwersytet opracował studium wykonalności budowy przez Eneę Operator trzech magazynów energii przyłączonych do sieci SN jako w pełni zintegrowanych elementów sieci. Politechnika Wrocławska wspomoże nas w badaniach nad nowym patentem, który został pozyskany od jednego z naszych pracowników.

 

Jako spółka zgłosiliśmy w Urzędzie Patentowym dwa wynalazki dotyczące konstrukcji wsporczej słupa średniego napięcia oraz słup elektroenergetyczny przelotowy linii napowietrznej SN. Otrzymaliśmy patenty, które należy teraz dokładnie przetestować. Biuro Inicjatyw Innowacyjnych przeprowadziło cały proces. Od zgłoszenia pomysłu, poprzez uzyskanie ochrony patentowej, aż do zlecenia wykonania konstrukcji wraz z opracowanym programem badań. To rozwiązanie było także przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Radę Techniczną Enei Operator. Obecnie rozwiązanie techniczne jest uszczegóławiane z zewnętrznym biurem projektowym. Uczelnią, która wyraziła zainteresowanie przeprowadzeniem badań nad konstrukcją wsporczą jest Politechnika Wrocławska.

 

Projekt przelotowej konstrukcji słupa linii napowietrznej SN z pionowym, naprzemiennym rozmieszczeniem przewodów chcemy rozwijać dalej, a Politechnika Wrocławska jako jedyna uczelnia ma możliwości by to rozwiązanie dokładnie zbadać, przetestować i dostosować do wdrożenia w działalność naszej spółki – powiedział Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych.

 

Oprócz wspomnianych wyżej projektów, Uniwersytet Zielonogórski i Politechnika Wrocławska w ramach podpisanych umów będą realizowały prace analityczno-koncepcyjne i usługi doradcze w zakresie m.in. rozwoju i eksploatacji sieci elektroenergetycznych, niezawodności systemu i jakości energii elektrycznej, przyłączania nowych źródeł energii, w szczególności źródeł odnawialnych, badań i testów o charakterze mechanicznym i elektrycznym, elektromobilności oraz monitorowania i sterowania pracą sieci i weryfikacji rozwiązań technicznych. Podpisane umowy ramowe charakteryzują się szerokim, ogólnym zakresem potencjalnie zlecanych prac i usług. Wartości umów określono na 500 000,00 zł netto dla każdej z osobna.

 

Szczegóły dotyczące umów ramowych z uczelniami można znaleźć w intranecie na stronie: Współpraca z jednostkami badawczymi (enea.pl)

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }