Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Enea Operator zwiększa możliwości rozwoju OZE w północnej Wielkopolsce. Zmodernizowany GPZ Wronki już działa

Enea Operator zakończyła gruntowną przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV we Wronkach. Inwestycja znacząco poprawi zasilanie miasta i gminy Wronki, powiatu szamotulskiego, a także zwiększy bezpieczeństwo energetyczne północnej Wielkopolski. Jednym z głównych zadań nowej stacji jest umożliwienie rozwoju energetyki odnawialnej w regionie, a także możliwość przyłączenia nowych odbiorców, w tym przedsiębiorstw.

Transformacja energetyczna stawia nowe wyzwania sektorowi energetycznemu, które są realizowane również przez operatorów systemów dystrybucji takich jak Enea Operator. Spółka rozbudowując i modernizując sieć energetyczną umożliwia dynamiczny rozwój OZE. Nowe inwestycje poprawiają również bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej Polski. Gruntownie przebudowany Główny Punkt Zasilający (GPZ) Wronki jest jedną z inwestycji realizujących te ważne cele.

 

Modernizacja GPZ Wronki zakładała budowę, w miejscu dotychczas istniejącej stacji, całkowicie nowej, napowietrznej infrastruktury elektroenergetycznej. Inwestycja objęła szeroki zakres robót: od budowy dwusekcyjnej, dwusystemowej, 6-polowej rozdzielni wysokiego napięcia z dwoma transformatorami o mocy 25 MVA każdy, poprzez umieszczenie 32-polowej rozdzielnicy średniego napięcia, zabezpieczeń i telemechaniki oraz powstanie samego budynku stacyjnego. Zakres prac objął również infrastrukturę towarzyszącą taką jak, budowę parkingów, dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz systemu ochrony stacji.

 

Aktywnie uczestniczymy w transformacji polskiego sektora energetycznego i z powodzeniem realizujmy wyzwania jakie są stawiane przed takimi firmami jak Enea Operator. Nowa stacja nie tylko poprawia bezpieczeństwo energetyczne Wronek, na przykład w kontekście ewentualnych anomalii pogodowych, ale daje również realne możliwości rozwoju gospodarczego dla powiatu szamotulskiego. Enea Operator stale dąży do zapewnienia możliwości dla rozbudowy odnawialnych źródeł energii, a gruntownie zmodernizowany GPZ jest tego kolejnym, realnym przykładem powiedział Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

 

Jednym z priorytetów modernizacji infrastruktury energetycznej w Enei Operator jest dostosowanie potencjału sieci do nowych przyłączeń odnawialnych źródeł wytwórczych oraz prawidłowy nadzór nad parametryzacją produkcji energii przez podmioty OZE. Już dziś do stacji przyłączone są cztery farmy fotowoltaiczne o mocy 40 MW, a w najbliższych planach są kolejne cztery.

 

Wartość inwestycji we Wronkach to niemal 28 mln zł. Przebudowa stacji elektroenergetycznej dofinansowana została z funduszy europejskich w kwocie ponad 14 mln zł w ramach działania 1.1 ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych’’ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Enea Operator jest jednym z czterech największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce. Skutecznie zarządza przepływem energii w sieci dystrybucyjnej dostarczając rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, do ponad 2,7 mln Klientów. Obszar działania spółki obejmuje sześć województw północno-zachodniej Polski. Jest to teren ponad 58 tys. km2 na których posadowiono ponad 108 tys. km linii energetycznych oraz ponad 39 tys. stacji transformatorowo-rozdzielczych. Enea Operator wspiera również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2022 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. Spółka wchodzi w skład Grupy Enea.

pokaż więcej
4

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }