Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Enea Operator podpisała „Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”

Uroczyste podpisanie „Karty Efektywnej Transformacji (…)” miało miejsce 7 listopada w Warszawie podczas inauguracji 36 edycji Konferencji EuroPower. Sygnatariuszami dokumentu są: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesi pięciu największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce. Uroczyste podpisanie „Karty Efektywnej Transformacji (…)” nastąpiło w obecności przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Naszą spółkę reprezentował Pan Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa, wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

Koncepcja prac nad  „Kartą Efektywnej Transformacji (…)” sięga 2020 roku i powstała na skutek współpracy Urzędu Regulacji Energetyki z pięcioma największymi Operatorami Systemu dystrybucyjnego w Polsce. Powołany w październiku 2021 roku Komitet Sterujący projektu wypracował zapisy Porozumienia Społecznego Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą: „Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”.

 

Przyzwyczailiśmy się, że termin „efektywna transformacja”  odnosi się do zastąpienia źródeł wytwarzania energii, opartych na paliwach kopalnych przez odnawialne źródła energii.  Natomiast intencją twórców „Karty Efektywnej Transformacji (…)”, jest wskazanie roli, jaką do odegrania w procesie zmiany mają sieci dystrybucji energii elektrycznej. Aby sprostać wyzwaniom, nieustannie przekształcającego się sektora energetycznego, sieci dystrybucyjne muszą ulec modernizacji i przebudowie.  Według założeń „Karty Efektywnej Transformacji (…)” nastąpi całkowite przekonfigurowanie dotychczasowej pasywnej sieci, na aktywną, dwukierunkową niezawodną transmisję energii elektrycznej. Co przełoży się na wysoką elastyczność systemu, oraz  kompleksową obsługę rozproszonych źródeł wytwarzania. Działania mające na celu zoptymalizowanie pracy sieci, będą według autorów projektu,  skutkować wzrostem satysfakcji użytkownika energii elektrycznej, który oczekuje od OSD świadczenia profesjonalnych i nowoczesnych usług.

 

Aby uzyskać te efekty, konieczna jest właściwa diagnoza potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych Dystrybutorów a także zmiany zarówno w zakresie modelu regulacyjnego OSD, jak i w procesie legislacyjnym, które ułatwią prowadzenie inwestycji sieciowych i pozyskiwanie finansowania. Według założeń projektu do 2030 roku nastąpi zwiększenie mocy zainstalowanych odnawialnych źródeł energii (z udziałem prosumentów) o około 230%, czyli do 50 GW, co stanowić będzie 50% udziału OZE w miksie energii elektrycznej.

 

- W przypadku naszej spółki to będzie kilkanaście gigawatów mocy. Dzisiaj w naszej sieci mamy już 3,6 GW. W I półroczu 2022 r. przesłaliśmy naszą siecią 11 TWh energii elektrycznej, z czego 2,9 TWh, czyli 26% całej energii dystrybuowanej przez naszą spółkę to zielona energia. Do końca tego roku planujemy przyłączyć kolejny gigawat mocy źródeł odnawialnych.  – powiedział Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa,  wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

 

„Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki” zakłada także zwiększenie nakładów na cyfryzację i automatyzację sieci, usług smart grid i realizację strategicznych inwestycji przyłączeniowych, umożliwiających przyłączenie do 2030 roku 2 mln nowych odbiorców. Ponadto zakłada opomiarowanie Licznikami Zdalnego Odczytu 100% odbiorców do 2030 roku oraz zainstalowanie 100% liczników bilansujących w stacjach SN/nN do 2025 roku.

 

Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją zapisów „Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki” wyniesie znacząco ponad 100 mld zł do 2030 roku.

 

„Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki” systematyzuje działania, oraz ułatwia współpracę największych OSD zarówno między sobą,
jak i z Regulatorem.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }