Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Znamy laureatów konkursu „Samorząd przyjazny energii”

Już po raz ósmy Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) ogłosiło konkurs: „Samorząd przyjazny energii”. Tegorocznym laureatem nagrody z terenu działania Enei Operator została Gmina Górzyca.

Konkurs, który od kilku lat organizuje i nagłaśnia PTPiREE jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych w projekty, mające na celu wspieranie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

 

Współorganizatorami i fundatorami nagród dla samorządów jest pięć największych spółek dystrybucyjnych w Polsce: Enea Operator, Energa Operator, Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Stoen Operator i operator systemu przesyłowego – PSE.

 

Samorządy, które chcą wziąć udział w konkursie wypełniają specjalny formularz zawierający opis podjętych działań, a kapituła wybiera jednostkę terytorialną z obszaru działania PSE i każdego z pięciu OSD. Zwycięzcy, oprócz tytułu „Samorząd przyjazny energii” oraz pamiątkowej statuetki, otrzymują grant w wysokości 15 tys. zł. Dotacja jest przeznaczona na dalsze inwestycje.

 

Nagrody dla sześciu zwycięskich samorządów zostały wręczone 15 listopada na uroczystej gali podczas Targów Energetycznych Energetics w Lublinie. Decyzją jury, zwycięską gminą z obszaru działania Enei Operator została Górzyca.

 

- Gmina Górzyca od wielu lat współpracuje z naszą spółką, biorąc udział w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także planów zaopatrzenia w energię elektryczną gminy. Ten proces planistyczny pozwala na realizację kluczowych dla tego regionu inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Efektywna współpraca przedsiębiorstwa energetycznego z samorządem daje obu stronom możliwość kreowania lokalnej polityki energetycznej a także ułatwia dostęp do środków finansowych, m.in. funduszy unijnych. – powiedział Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa Zarządu Enei Operator.

 

Nagrodę dla zwycięskiego samorządu z rąk Prezesa Marka  Rusakiewicza, odebrał wójt Gminy Górzyca: Robert Stolarski.

 

- Celem władz naszego samorządu jest podejmowanie takich decyzji, aby wspólnie z krajowymi firmami, lokalnymi przedsiębiorstwami, a przede wszystkim mieszkańcami Gminy skutecznie realizować nowoczesne plany gospodarcze i inwestycyjne, mające na celu poprawę komfortu życia w Górzycy. Podejmujemy szereg inicjatyw, których przeznaczeniem jest rozbudowa naszej infrastruktury. Wspólnie dbamy także o środowisko naturalne, aktywnie wspierając rządowy program „Czyste powietrze”. Wielu   z naszych projektów nie udałoby się zrealizować, bez zaangażowania członków Rady Gminy i mieszkańców czujących odpowiedzialność za naszą społeczność. – powiedział Robert Stolarski, wójt Gminy Górzyca

 

Spójne, rzetelne decyzje Radnych Gminy  pozwoliły na sprawne, racjonalne technicznie oraz ekonomicznie, zaplanowanie i zrealizowanie inwestycji związanych z rozwojem sieci dystrybucyjnej 110 kV i 15 kV na terenie Gminy. Inwestycje związane z przebudową linii 110 kV Kostrzyn - Górzyca, linii 110 kV Słubice-Górzyca, rozdzielni napowietrznej 110 kV w GPZ Górzyca oraz budowa i modernizacja linii napowietrznych SN umożliwiły przyłączenie do sieci Enei Operator farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 24 MW.

 

Więcej o konkursie można przeczytać na stronach PTPiREE: Samorządy docenione przez energetyków (ptpiree.pl)

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }