Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Bądź świadomym prosumentem - wytwarzaj tyle energii, ile zużywasz!

Zainstaluj taką instalację fotowoltaiczną, która zaspokaja potrzeby funkcjonowania twojego gospodarstwa domowego. Korzystaj z energii elektrycznej wtedy, gdy najwięcej jej produkujesz. Zadbaj o to, by instalacja pracowała zgodnie z przyjętymi normami napięcia.

Bądź świadomym prosumentem - zobacz, co zrobić, by osiągnąć maksymalne korzyści z pracy twojej mikroinstalacji.

 

Kim jest prosument?

To nowe słowo w języku polskim powstało z dwóch innych: PROducent i konSUMENT. Jest powszechnie stosowane dla określenia właściciela instalacji fotowoltaicznej, produkującego z niej energię elektryczną, którą użytkuje na własne potrzeby.

Prosumentem może być:

 • osoba fizyczna,
 • przedsiębiorca, chcący umniejszyć koszty energii elektrycznej z tytułu prowadzenia podstawowej działalności firmy,
 • wspólnota mieszkaniowa czy gmina dążące do oszczędności.        

Najczęściej jest to jednak ktoś, kto wytwarza energię elektryczną przy użyciu mikroinstalacji fotowoltaicznej i inwertera oraz zużywa wyprodukowaną energię na funkcjonowanie własnego gospodarstwa domowego, czyli na pracę urządzeń zasilanych prądem. W Polsce jest już ponad 1,2 mln prosumentów.  

 

Jak maksymalnie wykorzystać energię elektryczną z mikroinstalacji w swoim domu?

Nie wystarczy zainwestować w instalację fotowoltaiczną, by cieszyć się niższymi kosztami funkcjonowania domu. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał mikroinstalacji należy dopasować jej wielkość i moc do potrzeb.

Warto pamiętać przy tym, że 1 kW zainstalowanej mocy w fotowoltaice to rocznie ok. 1000 kWh wyprodukowanej energii elektrycznej.

Nie ma racjonalnego powodu dla instalowania większej mocy, niż jest to potrzebne. Rozbudowa mikroinstalacji zawsze będzie możliwa stosownie do rosnących potrzeb.

 

Aby czerpać największe korzyści z funkcjonowania mikroinstalacji:

 1. Zużywaj energię w godzinach największego nasłonecznienia, czyli wtedy kiedy produkujesz jej najwięcej.
 2. Korzystaj z urządzeń sterowanych przez aplikację mobilną (w smartfonie).
 3. Zainwestuj w magazyn energii elektrycznej, który pozwoli odłożyć nadmiar energii na później, kiedy pojawi się takie zapotrzebowanie.
 4. Zadbaj o to, by instalacja pracowała zgodnie z przyjętymi normami.

Jeśli gospodarstwo domowe jest jednym z niewielu producentów energii z PV w okolicy to jej nadmiar zostanie wykorzystany przez sąsiadów. Jeżeli jednak mikroinstalacji jest więcej, istnieje ryzyko przesilenia sieci. Skutkiem mogą być problemy z działaniem falownika, który może pracować niestabilnie, a nawet się wyłączać.

 

Przyczyny braku współpracy mikroinstalacji z siecią

Najczęstszą przyczyną braku optymalnej współpracy mikroinstalacji PV z siecią elektroenergetyczną jest nieprawidłowe skonfigurowanie jej trybów sterowania. W rozwiązaniu tego problemu pomoże firma instalacyjna.

Inne dość częste przyczyny braku współpracy instalacji PV z siecią to:

 • niewielkie zużycie energii w godzinach największej produkcji,
 • zbyt duża łączna moc mikroinstalacji na obszarze zasilanym przez jedną stację transformatorową, przy jednoczesnym niskim zużyciu,
 • duża odległość mikroinstalacji od stacji zasilającej,
 • rozbudowa sieci mikroinstalacji bez poinformowania operatora systemu dystrybucyjnego.

 

Jak przyłączyć instalację do sieci?

Mikroinstalacja jest urządzeniem pobierającym energię z odnawialnych źródeł, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50kW, jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Aby zgłosić mikroinstalację, należy skontaktować się z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Szczegółowe informacje na temat przyłączenia do sieci elektrycznej znajdziesz na stronie internetowej Enea Operator.

Znajdziesz tutaj także przydatne pliki, jak wniosek o określenie warunków przyłączenia.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }