Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Enea Operator otrzyma ponad 16 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW na rozbudowę sieci energetycznej

Enea Operator wybuduje nową stację transformatorową 110/15 kV na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE). Stacja zostanie zlokalizowana w zachodniej części województwa lubuskiego, w południowej części miasta Słubice, w pobliżu autostrady A2 i dwóch miejsc obsługi podróżujących (MOP „Gnilec” i MOP „Sosna”). Inwestycja wspomoże rozwój gospodarczy regionu słubickiego i umożliwi instalację rozbudowanej infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz przyłączenie do sieci nowych firm. Wartość projektu, dofinansowanego ze środków Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW, to ponad 27 mln zł.

„Słubice Strefa” to nazwa nowej stacji energetycznej Enei Operator transformującej wysokie napięcie na średnie (110/15 kV). Budowa obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie autostrady A2 zwiększy znacząco możliwości przyłączenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w strefie przygranicznej. Na ten cel Enea Operator otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowanie w kwocie 16,3 mln zł.

 

Środki pochodzą z programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” z Funduszu Modernizacyjnego. Autostrada A2 jest częścią europejskiej sieci TEN-T. Dofinansowanie stanowi ok. 60% całkowitych kosztów inwestycji Enei Operator. 

 

– Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej jest jednym z filarów transformacji energetycznej, a także kierunków Strategii Rozwoju Grupy Enea. Nowoczesna gospodarka potrzebuje stabilnych dostaw energii elektrycznej oraz nowych mocy przyłączeniowych, także aby umożliwić rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w sieć energetyczną wymagają wielomilionowych nakładów finansowych, dlatego zawsze aktywnie poszukujemy możliwości dofinansowania naszych projektów z różnego rodzaju programów modernizacyjnych, w tym tych zarządzanych przez NFOŚiGW. Warto podkreślić, że w ostatnich latach Enea Operator co roku przeznacza na inwestycje ponad 1 mld zł a spółka obecnie jest liderem pozyskiwania środków unijnych spośród wszystkich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Dzięki dofinansowaniom możemy realizować większą liczbę projektów w krótszym czasie przyspieszając transformację energetyczną Polski – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu Enea S.A.

 

Nowa stacja zapewni również istotną poprawę warunków sieciowych. Dzięki budowie nowego Głównego Punktu Zasilania inwestorom KSSSE zostaną zagwarantowane nowe możliwości przyłączeniowe oraz dostarczanie energii z pewnego i nieprzerwanego źródła, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu. Nowy GPZ zapewni również znaczący wzrost pewności zasilania odbiorców m.in. poprzez skrócenie linii średniego napięcia. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom smart-grid ewentualne awarie będą szybko lokalizowane i usuwane, aby przywrócić ciągłość zasilania - wpłynie to na poprawę tzw. współczynników niezawodności dostaw energii.

 

Korzyścią wynikającą z nowej inwestycji będzie również możliwość prowadzenia modernizacji infrastruktury wysokiego i średniego napięcia w istniejącej stacji 110/15 kV Słubice, przy zachowaniu jakości i ciągłości zasilania aktualnych odbiorców, poprzez możliwość pełnego rezerwowania mocy. Funkcjonowanie nowej stacji pozwoli na szersze przyłączenia do sieci energetycznej instalacji OZE i przyczyni się do zmniejszenia strat energii w systemie energetycznym.

 

– Projekt, który zrealizujemy w gminie Słubice, dzięki odpowiedniej lokalizacji zapewni optymalne warunki zasilania regionu w energię elektryczną. Umożliwi przyłączenia rozwijającej się infrastruktury, w tym infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz korytarzy transportowych – wyjaśnia Marcin Gawroński, prezes Zarządu Enei Operator.  

 

 – Jako największa w Polsce instytucja finansująca projekty na rzecz ochrony klimatu i środowiska, chętnie wspieramy ekologiczne i modernizacyjne aspiracje zarówno dużych aglomeracji jak również mniejszych miast.  Podpisana dzisiaj umowa, w wyniku której powstanie nowa stacja Słubice Strefa, to nie tylko szansa na oszczędność energii, poprawę jakości powietrza ale przede wszystkim na rozwój elektromobilności w regionie. To zagadnienie do którego NFOŚiGW podchodzi kompleksowo a nasze wsparcie dotyczy kilku kluczowych obszarów. Wiemy, że tylko taki pakiet działań pozwoli osiągnąć widoczny efekt w skali całego kraju i  stworzy potencjał do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych – mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

 

Nowa stacja transformatorowa powstanie na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakończenie inwestycji przewidziano w pierwszym półroczu 2026 r.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }