Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
.tabs-body img { max-height: 200px; } .m-n1 { margin: -0.4rem; } .image-tab-img { height: 200px; width: 100%; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center; } .article-datebox-month, .article-datebox-year { font-weight: 300; color: #003087; } /*.article-box {*/ /* height: 290px;*/ /* background-color: #F9FAFC;*/ /*}*/ .articlebox-titles { overflow: hidden; } .date-box { color: #003087; } .article-card:hover .date-box { color: #003087; }

Państwowy Fundusz Celowy

Enea Operator podsumowuje pierwsze półrocze 2023 roku pod kątem zrealizowanych inwestycji

Enea Operator konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny na 2023 rok, rozbudowująci modernizując sieć energetyczną na każdym poziomie napięć, jak również inwestując w obszar teleinformatyki, transportu, budynków i narzędzi. Na ten cel przeznaczy w trwającym roku ponad 1,8 mld zł. Część nakładów została objęta finansowaniem z państwowego funduszu celowego.W ramach tego  funduszu, spółka podzieliła zadania inwestycje na pięć grup projektowych obejmujących: rozbudowę i modernizację sieci w obszarze stacji WN/SN, linii wysokiego napięcia WN, sieci średniego napięcia SN, liczników zdalnego odczytu i przyłączania do sieci. Wszystkie zaplanowane do wykonania zadania inwestycyjne zostaną ukończone w 2023 roku

Enea Operator od wielu lat z sukcesem realizuje plan inwestycyjny. Na ten cel przeznacza ponad miliard złotych rocznie. Spółka uruchamia nowe i przebudowuje istniejące Główne Punkty Zasilające, modernizuje kilometry sieci energetycznej, montuje liczniki zdalnego odczytu, ale także inwestuje w nowoczesne systemy i urządzenia służące do skutecznego i efektywnego zarządzania przepływem energii elektrycznej. Jest także liderem wśród spółek dystrybucyjnych w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.  Enea Operator wykonała blisko13,9 tys. zadań w zakresie przyłączania do sieci (w tym w pierwszym półroczu 2023 r. ponad 3 tys.). Ukończyła  34 z zaplanowanych 49 zadań (w tym w pierwszym półroczu 2023 r. 13 zadań), dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci, z czego 5 zadań w obszarze stacji WN/SN, 2 zadania w obszarze linii wysokiego napięcia WN, 6 zadań w obszarze średniego napięcia SN. Ponadto dostarczyła swoim odbiorcom ponad 44 tys. liczników zdalnego odczytu.

Rok 2023 to dla Enei Operator bardzo intensywny czas modernizacji i budowy infrastruktury zapewniającej niezawodność zasilania dziesiątek tysięcy odbiorców z całego obszaru koncesyjnego spółki. Zakończono prace na terenie dwóch rozdzielni energetycznych w  województwie kujawsko – pomorskim i dwóch rozdzielni energetycznych w województwie wielkopolskim. W samym mieście Poznań – powstał kolejny Główny Punkt Zasilający. Wybudowano jedną linię napowietrzną wysokiego napięcia na terenie województwa wielkopolskiego oraz przebudowano jeden ciąg liniowy WN na terenie województwa lubuskiego. Zakończono budowy sieci inteligentnych SMART SN na 6 obszarach z czego dwie na terenie województwa lubuskiego, jedną na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz trzy na terenie województwa wielkopolskiego.

Wszystkie projekty spółki, zakładające realizację planu inwestycyjnego mają na celu zarówno zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim odbiorcom z obszaru koncesyjnego Enei Operator oraz zwiększenie możliwości przyłączania nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Pełne dysponowanie siecią od jej eksploatacji, poprzez konserwację, niezwłoczne usuwanie ewentualnych awarii a przede wszystkim ciągła jej rozbudowa i modernizacja to najważniejszy obowiązek każdego dystrybutora energii elektrycznej. Z tego obowiązku Enea Operator wywiązuje się w sposób przemyślany, konsekwentny i z pełnym zaangażowaniem.

Podziel się na:
zobacz także
Enea Operator zakończyła modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości
Enea Operator przebudowała GPZ z myślą o bezpieczeństwie dostaw i inwestycjach w OZE
Nowa stacja zasilająca Enei Operator w Suchym Lesie umożliwi rozwój OZE w aglomeracji poznańskiej
#Poznań2030: Enea Operator wybudowała nową stację elektroenergetyczną w centrum Poznania
.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }