Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
.tabs-body img { max-height: 200px; } .m-n1 { margin: -0.4rem; } .image-tab-img { height: 200px; width: 100%; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center; } .article-datebox-month, .article-datebox-year { font-weight: 300; color: #003087; } /*.article-box {*/ /* height: 290px;*/ /* background-color: #F9FAFC;*/ /*}*/ .articlebox-titles { overflow: hidden; } .date-box { color: #003087; } .article-card:hover .date-box { color: #003087; }

Państwowy Fundusz Celowy

#Poznań2030: Enea Operator wybudowała nową stację elektroenergetyczną w centrum Poznania

Enea Operator zakończyła budowę kolejnej stacji transformującej wysokie napięcie na średnie. Stacja energetyczna „Towarowa” zlokalizowana jest na terenie Wolnych Torów w Poznaniu – obszaru inwestycyjnego w samym centrum miasta. Nowy Główny Punkt Zasilający (GPZ) 110/15 kV jest jedną ze składowych realizowanego przez Eneę Operator programu modernizacji sieci energetycznej „#Poznań 2030”. Głównym celem programu jest poprawa niezawodności dostaw energii i przyłączenie nowych odbiorców do sieci Enei Operator.

GPZ Towarowa ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Poznania, gdyż  zasili w energię elektryczną obszar tzw. Wolnych Torów. W opracowaniu jest już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego poprzemysłowego terenu między dzielnicami Wildą i Łazarzem, który zakłada przekształcenie tego obszaru w wielofunkcyjną dzielnicę miasta. Jej funkcjonowanie wymagać będzie odpowiedniej infrastruktury dostarczającej energię elektryczną.

 

Enea Operator w ramach inwestycji GPZ Towarowa wdrożyła również funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej (tzw. smart grids) takie jak na przykład: monitoring oraz pomiar obciążenia sieci w czasie rzeczywistym, automatyczną identyfikację błędów,- rekonfigurację sieci dla zoptymalizowania jej funkcjonowania, a także bieżący monitoring i ocenę stanu urządzeń.

 

 Najnowsza inwestycja Enei Operator, GPZ Towarowa, jest ważnym elementem systemu zasilania centrum Poznania oraz terenów inwestycyjnych znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu. Przyczyni się nie tylko do poprawy efektywności działania tego systemu poprzez zminimalizowanie zagrożeń wystąpienia awarii w sieci elektroenergetycznej, ale również do możliwości zagospodarowania tego terenu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 35 mln zł – mówi Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.  

 

Prace związane z budową i wyposażeniem GPZ Towarowa trwały od jesieni 2021 r. Zakres prac objął budowę nietypowej, wnętrzowej - trzeciej tego rodzaju w Poznaniu, stacji elektroenergetycznej składającej się z pięciopolowej rozdzielnicy 110 kV, 60 polowej czterosekcyjnej rozdzielni 15 kV oraz dwóch stanowisk dla transformatorów wysokiego napięcia na średnie wraz z transformatorami o mocy 40 MVA każdy.

 

Stacja zasilana jest linią kablową 110 kV jako wcięcie w istniejąca linię relacji Jeżyce – Bema. Z nowego obiektu wyprowadzono 9 linii kablowych średniego napięcia o łącznej długości około 2,7 km.

 

Dzięki współpracy z miastem Poznań, w tym uzgodnieniom z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Plastykiem Miejskim, budynek nowej stacji wpisuje się w historyczne zespoły urbanistyczno-architektoniczne tej części miasta. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 35 mln zł.

 

Tydzień temu Enea Operator uruchomiła oficjalnie podobną inwestycję w podpoznańskim Suchym Lesie. Za kwotę 17,8 mln zł powstał nowy GPZ Suchy Las, który przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski poprzez wzrost potencjału sieci do przyłączania nowych OZE. I w tym projekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zwiększają również niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Podziel się na:
zobacz także
Enea Operator zakończyła modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości
Enea Operator przebudowała GPZ z myślą o bezpieczeństwie dostaw i inwestycjach w OZE
Nowa stacja zasilająca Enei Operator w Suchym Lesie umożliwi rozwój OZE w aglomeracji poznańskiej
Enea Operator wybudowała Główny Punkt Zasilający na szczecińskich Pomorzanach
.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }