Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
.tabs-body img { max-height: 200px; } .m-n1 { margin: -0.4rem; } .image-tab-img { height: 200px; width: 100%; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center; } .article-datebox-month, .article-datebox-year { font-weight: 300; color: #003087; } /*.article-box {*/ /* height: 290px;*/ /* background-color: #F9FAFC;*/ /*}*/ .articlebox-titles { overflow: hidden; } .date-box { color: #003087; } .article-card:hover .date-box { color: #003087; }

Państwowy Fundusz Celowy

Nowa stacja zasilająca Enei Operator w Suchym Lesie umożliwi rozwój OZE w aglomeracji poznańskiej

Enea Operator wybudowała nową stację energetyczną (GPZ) 110/15 kV w znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania, Suchym Lesie. Inwestycja przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski poprzez wzrost potencjału sieci do przyłączania nowych OZE. Zastosowane przez Eneę Operator nowoczesne rozwiązania techniczne zwiększają również niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców w gminie Suchy Las i sąsiednich miejscowościach.

Priorytetem projektu było dostosowanie potencjału sieci Enei Operator dla nowych przyłączeń źródeł wytwórczych takich jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na poziomie ponad 30 MW. Realizacja projektu zwiększyła również możliwość przyłączenia odbiorców, zwłaszcza przemysłowych, o dużym zapotrzebowaniu na moc i energię, którzy przyłączani są bezpośrednio do GPZ (Główny Punkt Zasilający).

– Grupa Enea aktywnie uczestniczy w transformacji polskiego sektora energetycznego. Jednym z wyzwań, przed którym stoimy, jest zapewnienie możliwości rozwojowych dla dynamicznej rozbudowy odnawialnych źródeł energii. Oddany do użytku w Suchym Lesie nowy Główny Punkt Zasilania jest najlepszym przykładem realizacji przez Grupę Enea tego ważnego zadania. Takich inwestycji w nową infrastrukturę energetyczną, ale także modernizacji już istniejących elementów sieci będzie coraz więcej. Tylko w zeszłym roku na inwestycje w tym obszarze wydaliśmy około 1,4 mld zł, a na ten rok planujemy nakłady na poziomie około 1,8 mld zł – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

W nowym GPZ wdrożono liczne funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej (smart-grid), takiej jak monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, automatyczną identyfikacją błędów (wraz z systemem naprawczym), dynamiczną rekonfiguracją sieci dla optymalizacji jej funkcjonowania, czy kontrolą przepływu mocy czynnej i biernej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym możliwy jest również bieżący monitoring i ocena stanu urządzeń, optymalizacja rozdziału mocy oraz pomiar obciążenia w czasie rzeczywistym.

– Oddajemy do użytku całkowicie nowy, nowoczesny obiekt, który jest małym elementem w transformacji energetycznej kraju, ale bardzo istotnym dla regionu. GPZ Suchy Las nie tylko zwiększa możliwości przyłączeniowe w północnej części aglomeracji poznańskiej, ale również poprawia bezpieczeństwo energetyczne jej mieszkańców. Ponadto zastosowane elementy inteligentnej sieci pozwolą nam elastycznie nią zarządzać oraz prowadzić sprawny monitoring urządzeń – powiedział Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

Nowy GPZ Suchy Las wyposażony został m.in. w napowietrzną, dwusekcyjną, jednosystemową rozdzielnię wysokiego napięcia 110 kV, dwa stanowiska dla transformatorów wysokiego napięcia na średnie 110/15kV wraz z transformatorami o mocy 25 MVA każdy. Stacja posiada 22 polową rozdzielnicę 15kV, a także po dwa stanowiska wnętrzowe - zespołów uziemiających, a także powiązania średniego napięcia 15 kV realizowane liniami energetycznymi w kierunku: Kiekrza, Złotnik oraz Poznania.

Całkowity koszt budowy obiektu to niemal 17,8 mln zł, z czego ponad 9,8 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Enea Operator aktywnie korzysta z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na inwestycje sieciowe. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2017 roku z Ministerstwem Energii, jako Instytucją Pośredniczącą w ramach działania ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych’’ Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podziel się na:
zobacz także
Enea Operator zakończyła modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości
Enea Operator przebudowała GPZ z myślą o bezpieczeństwie dostaw i inwestycjach w OZE
#Poznań2030: Enea Operator wybudowała nową stację elektroenergetyczną w centrum Poznania
Enea Operator wybudowała Główny Punkt Zasilający na szczecińskich Pomorzanach
.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }