Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 31.10.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 27 września 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 30/2023 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 30 października 2023 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 30/2023 IRiESD.

 

Zmiany IRiESD planowane do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 30/2023 IRiESD dotyczą opublikowania w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2024 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

 

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 30/2023 IRiESD – wersja 1.0. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }