Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 20.06.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 15 maja 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 28/2023 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 19 czerwca 2023 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 28/2023 IRiESD.

Planowane do wprowadzenia zmiany wynikają z obowiązku dostosowania IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 26 kwietnia 2023 r. znak: DRR.WRE.4320.3.2023.LK.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 28/2023 IRiESD – wersja 1.0. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }