Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 16.06.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) decyzją nr DRR.WRE.4321.7.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r. zatwierdził zmianę Karty aktualizacji nr 23/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) wprowadzającą nowy Załącznik nr 5 do IRiESD pt.: „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”.

Termin wejścia z życie zmiany Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD (wprowadzenie do IRiESD nowego Załącznika nr 5) został ustalony na 90 (dziewięćdziesiąty) dzień od opublikowania ww. decyzji Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE (decyzja została opublikowana w Biuletynie URE nr 259 (4076) z dnia 14 czerwca 2023 r.), tj. zmiana Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD wejdzie w życie od 12 września 2023 r.

 

Stosownie do powyższego, ENEA Operator sp. z o.o. przedstawia zmianę Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD wraz z tekstem ujednoliconym IRiESD, który zawiera nowy Załącznik nr 5 do IRiESD obowiązujący od 12 września 2023 r.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }