Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Cykliczna analiza Standardu w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator dotyczącego stacji elektroenergetycznych średniego napięcia

Szanowni Państwo,

 

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

 

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokument pn. „Stacje elektroenergetyczne średniego napięcia. Zeszyty 1-4.”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowych dokumentach nie zakończyły się w momencie ich wdrożenia w Spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych oraz prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych.

 

Nadszedł czas na cykliczną analizą wdrożonych rozwiązań.

 

W związku z tym, zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń co do wymagań zawartych we wspomnianych opracowaniach. Państwa często bardzo praktyczne opinie pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

 

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adresy e-mail: dariusz.nowicki@operator.enea.pl oraz rada.techniczna.eop@operator.enea.pl w terminie do 10.05.2024 r.

 

Jednocześnie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń w trybie edycji zmian wraz z komentarzami do obowiązujących wymagań jakie stawia Standard pn. „Stacje elektroenergetyczne średniego napięcia. Zeszyty 1-4.”.

 

Opracowania opublikowane są w zakładce Usługi dystrybucyjne/Instrukcje i standardy sieci/Standardy w sieci dystrybucyjnej Enei Operator.

 

Cykliczny przegląd Standardu, podsumujemy na dedykowanym dialogu technicznym. Planowana data dialogu to: 17.05.2024 r.

 

Jednocześnie wyprzedzająco informujemy, iż w celu zapewnienia wszystkim z Państwa możliwości udziału w przedmiotowym dialogu technicznych spotkanie poświęcone ww. tematyce odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji) oraz w formie stacjonarnej w siedzibie Spółki (ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań) – ze względów organizacyjnych zakładamy udział w spotkaniu w formule stacjonarnej reprezentacji do dwóch osób z jednej firmy.

 

Szczegóły dotyczące miejsca spotkania i formy logowania będą przekazane w odpowiedzi na zgłoszenie. Przed spotkaniem otrzymają również Państwo niezbędne dokumenty będące jego podstawą.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }