Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

EGI Grid: międzynarodowe partnerstwo dla realizacji jednego z największych projektów Smart Grid

Stoen Operator, TAURON Dystrybucja, Enea Operator, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ČEZ Distribuce oraz E.ON Energidistribution AB tworzą projekt EGI Grid w kategorii Smart Grid. Partnerzy będą ubiegać się dla niego o status PCI, który umożliwia pozyskanie unijnego współfinansowania. Celem tego transgranicznego przedsięwzięcia będzie zwiększenie bezpieczeństwa sieci energetycznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Stoen Operator wraz z przedstawicielami firm ČEZ Distribuce, E.ON Energidistribution AB, Enea Operator, TAURON Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisał porozumienie o współpracy w ramach projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI). Projekt przyjął nazwę Europe`s Green and Inteligent Grid (EGI Grid) i ma na celu stworzenie inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Wdrożone w jej ramach rozwiązania z zakresu Smart Grid będą oparte na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych.

Projekty wspólnego zainteresowania (PCI) to transgraniczna infrastruktura, która łączy systemy energetyczne państw członkowskich. 

 

Projekt EGI Grid znacznie zwiększy efektywność funkcjonowania sieci oraz pozwoli na lepszą integrację zachowań i działań wszystkich użytkowników (konsumentów, prosumentów, agregatorów) sieci elektroenergetycznej. Stworzy także warunki umożliwiające zwiększenie udziału i wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej w rozproszonych odnawialnych źródłach energii. Zaangażowanie w partnerstwo trzech z pięciu polskich operatorów systemów dystrybucyjnych obejmujących ponad połowę Polski, operatora systemu przesyłowego oraz podmiotów zagranicznych umożliwi realizację tego celu.

 

Realizowany projekt i działania związane z uzyskaniem unijnego statusu PCI w obszarze Smart Grid mają być pierwszym tego typu przedsięwzięciem przeprowadzonym przez OSD w Polsce.

 

Europejska Zielona i Inteligentna Sieć

 

EGI Grid przyczyni się do rozwoju i implementacji rozwiązań technologicznych inteligentnej elektroenergetycznej sieci przyszłości.

 

Projekt zwiększy bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej poprzez lepszą cyfrową integrację, poprawę wskaźników jakościowych energii energetycznej oraz zwiększenie niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego. Zapewni też pełniejszy monitoring pracy stacji WN i SN oraz lepszą elastyczność w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego.

 

W planach jest także powstanie platformy do wymiany danych oraz rozwoju usług elastyczności sieci dystrybucyjnej. Umożliwi ona agregatorom i społeczności naukowej stymulowanie rozwoju nowych produktów na rynku energii w przejrzysty i niedyskryminujący sposób. Ponadto platforma ta, stworzona przez Partnerów projektu i połączona z podobnymi rozwiązaniami w Czechach oraz Szwecji, będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.

 

 

Projekty PCI

 

Projekty PCI (ang. Projects of Common Interest – Projekty Wspólnego Zainteresowania) mają strategiczne znaczenie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.

 

Warunkiem wpisania danego projektu na listę PCI jest wykazanie, że jego realizacja przyniesie znaczące korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim UE, przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii UE, poprawy jego konkurencyjności, a także zwiększy bezpieczeństwo dostaw.

 

Projekty PCI mogą korzystać z zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Dodatkowo zyskują one możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych.

 

Projekt EGI Grid będzie największym projektem w kategorii Smart Grid realizowanym w obszarze dystrybucji na terenie Polski. Po uzyskaniu statusu PCI w perspektywie kolejnych dwóch lat Partnerzy przedsięwzięcia planują przygotować wniosek o dofinansowanie go w ramach instrumentu „Łącząc Europę". Wszystkie działania w ramach projektu mają być realizowane w latach 2024 – 2030.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }