Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący wybranych zagadnień Standardu w sieci dystrybucyjnej spółki dotyczącego elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia

Szanowni Państwo,

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane
w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokument pn. „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych, prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych oraz eksploatacji sieci.

 

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego uszczegółowieniu wymagań stawianych kablom średniego napięcia związku z wycofaniem normy PN-HD 620 S2 i zastąpieniem jej przez normę PN-HD 620 S3. .

W trakcie dialogu pod dyskusję zostaną poddane następujące zagadnienia:

·       różnice między normą PN-HD 620 S2 część 10C, a PN-HD 620 S3 część 10R w zakresie parametrów mających wpływ na weryfikację kabli i realizację prac wykonywanych przez Wykonawców na terenie budów, na których układane są kable średniego napięcia, w tym m.in.:

-      średnica zewnętrzna kabla

-      minimalny promień gięcia kabla

-      siła ciągnięcia kabla

-      minimalna średnica rdzenia bębna transportowego

-      typ kabla

·       cechowanie kabla

·       badania i certyfikacja

·       wytyczne dla raportów z badań i certyfikatów zgodności

·       okres uznawalności kabli średniego napięcia produkowanych w oparciu o wymagania wycofanej normy PN-HD 620 S2.

 

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

 

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adresy e-mail: piotr.zawadzki@operator.enea.pl oraz rada.techniczna.eop@operator.enea.pl w terminie do 06.06.2023 r.

 

Standard opublikowany jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Usługi dystrybucyjne/Instrukcje i standardy sieci /Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia wszystkim z Państwa możliwości udziału w przedmiotowym dialogu technicznych spotkanie poświęcone ww. tematyce odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji) oraz w formie stacjonarnej w siedzibie Spółki (ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań).

 

Planowana data dialogu to:13.06.2023 r. g. 10.00.

Szczegóły dotyczące miejsca spotkania i formy logowania będą przekazane w odpowiedzi na zgłoszenie.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }