Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 18.05.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.3.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 25/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”).

Zmiany IRiESD wprowadzone Kartą aktualizacji nr 25/2023 IRiESD obowiązują od 24 maja 2023 r.

Karta aktualizacji nr 25/2023 wprowadza do IRiESD zmiany wynikające z:

1)    rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505 ze zmianami) w zakresie przypisania standardowego profilu zużycia energii elektrycznej dla nowej grupy taryfowej C11s przewidzianej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 194 ze zmianami),

2)    konieczności doprecyzowania postanowień IRiESD odnoszących się do aktualizacji trybu i sposobu procedowania zmian IRiESD.

 

     

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }