Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Wykorzystanie elektronicznego długopisu podczas kontroli nielegalnego poboru energii elektrycznej

Krzysztof Frontczak

Koordynator ds. Układów Pomiarowych

 

Departament Zarządzania Informacją Pomiarową

Biuro Zarządzania Układami Pomiarowymi

Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Pomysł na zainteresowanie się technologią digitalizacji danych za pomocą długopisu cyfrowego pojawił się w Enea Operator pod koniec 2016 roku po przeczytaniu artykułu w lokalnej prasie pod tytułem: „W Poznaniu stworzyli program, który zamienia pismo cyfrowe na dane”. Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator, chcąc wykorzystać nową technologię w swoich działaniach, po poszerzeniu wiedzy w jej zakresie, podjął decyzję o przetestowaniu systemu automatycznej digitalizacji danych w przeprowadzanych kontrolach nielegalnego poboru energii elektrycznej.

 

 

Elektroniczny długopis IC Pen

 

Kontrolerzy wyposażeni zostali w długopisy cyfrowe, wygenerowane z systemu IC Pen odpowiednie protokoły kontroli oraz w tablety z zainstalowaną aplikacją mobilną do obsługi długopisów. W trakcie kontroli pracownik sporządza protokół długopisem, który posiada piszący wkład i jest jednocześnie skanerem. Po złożeniu podpisów na dokumencie przez obie strony i zakończeniu kontroli następuje przesłanie dokumentacji przez aplikację mobilną na serwer firmowy, a oryginał przekazywany jest osobie kontrolowanej. Elektroniczna wersja protokołu kontroli dostępna jest dla kontrolera, jak również dla osób obsługujących protokoły w biurze, bezpośrednio po jej zakończeniu.

Formularze, które są wykorzystywane w procesie mają unikatowy format. Wypełnienie papierowego formularza długopisem cyfrowym tworzy wzajemnie jednoznacznie przyporządkowaną do niego wersję elektroniczną dokumentu. Nie ma możliwości kserowania dokumentów w celu ich późniejszego wypełnienia. Taka kopia nie zostanie przyjęta przez aplikację. Poprawne są tylko wydruki wygenerowane z systemu zarządzającego elektronicznymi długopisami.

Przesłane na serwer protokoły kontroli mogą być analizowane między innymi pod kątem czasu ich wypełnienia, ponieważ naniesione są na nich znaczniki czasu, które w prosty sposób pokazują historię pisania danego formularza.

Podpis składany przy pomocy długopisu elektronicznego ma cechy  biometryczne, które są zapisane, rozpoznawane oraz porównywane. Długopis zbiera takie dane jak siła nacisku i kąt pisania, a prawdopodobieństwo podrobienia podpisu jest bliskie zeru.

Proces z wykorzystaniem elektronicznego długopisu można opisać w następujący sposób:

Kontroler przy użyciu elektronicznego długopisu wypełnia papierową wersję protokołu. Po uzyskaniu podpisów i zakończeniu kontroli za pomocą aplikacji mobilnej przesyła dane na serwer. Jednocześnie kontroler w tablecie ma możliwość podglądu wysłanego dokumentu. Po upewnieniu się, że dane są na serwerze, wypisany oryginał protokołu kontroli przekazywany jest osobie kontrolowanej. W tym samym czasie pełna dokumentacja z przeprowadzonej kontroli jest już dostępna dla osób pracujących w biurze, obsługujących tematykę nielegalnego poboru energii elektrycznej.

  

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }