Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
.tabs-body img { max-height: 200px; } .m-n1 { margin: -0.4rem; } .image-tab-img { height: 200px; width: 100%; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center; } .article-datebox-month, .article-datebox-year { font-weight: 300; color: #003087; } /*.article-box {*/ /* height: 290px;*/ /* background-color: #F9FAFC;*/ /*}*/ .articlebox-titles { overflow: hidden; } .date-box { color: #003087; } .article-card:hover .date-box { color: #003087; }

Państwowy Fundusz Celowy

Enea Operator przeznaczy 750 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych

Spółka Enea Operator pozyskała we wrześniu bieżącego roku finansowanie w wysokości ponad 750 mln złotych, (w tym ponad 422 mln złotych ze środków Skarbu Państwa), na realizację zadań inwestycyjnych. Inwestycje dotyczą rozbudowy i modernizacji sieci w obszarze stacji WN/SN, linii wysokiego napięcia WN, sieci średniego napięcia SN, liczników zdalnego odczytu i przyłączania do sieci.

Środki finansowe w wysokości 750 mln zł zostały pozyskane poprzez emisję akcji Enei S.A., która została skierowana do inwestorów, w tym również do dotychczasowych akcjonariuszy, między innymi Skarbu Państwa.

 

Dzięki przeprowadzonej emisji akcji, pozyskane środki będą przeznaczone na realizację do końca 2023 roku pięciu projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji. Pierwszy z nich zakłada budowę i modernizację wybranych stacji WN/SN. Drugi projekt inwestycyjny dotyczy budowy lub przebudowy kilku linii 110 kV oraz budowę jednej rozdzielni sieciowej. Trzeci projekt obejmuje wybraną grupę inwestycji Enei Operator obejmujących zarówno budowę nowych, jak i przebudowę istniejących fragmentów sieci SN. Czwarty projekt to realizacja zakupu i montażu liczników zdalnego odczytu zdefiniowanych w ustawie Prawo energetyczne do 2023 roku. W ramach piątego projektu planuje się realizację części inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia klientów na średnim i niskim napięciu.

 

Spółka Enea Operator od wielu lat konsekwentnie realizuje program inwestycyjny. Modernizowanie sieci elektroenergetycznych jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz spełnienia oczekiwań dotyczących jej wskaźników jakościowych. Spółka prowadzi także skuteczne prace w zakresie efektywnego wykorzystania nowych technologii w działalności dystrybucyjnej np. budując i testując prototypowe magazyny energii. Wszystkie projekty inwestycyjne Enei Operator, które w długoterminowej perspektywie mają na celu świadczenie jak najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, a także podniesienie efektywności wykorzystania OZE, wpisują się w realizację celu ogłoszonego przez Grupę Kapitałową Enea w Strategii Rozwoju Grupy Enea do 2030 roku, z perspektywą do 2040 roku,  czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Podziel się na:
.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }