Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

1.1. Budowa lini napowietrznej 110kV pomiędzy GPZ w m.Mirosławiec i Czaplinek

2010-10-04

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Pierwsza linia ze środków unijnych

Już za dwa lata stanie na terenie RD Wałcz pierwsza linia 110 kV wybudowana w 40% ze środków unijnych. Linia z Mirosławca do Czaplinka będzie kosztować 24 mln złotych. Enea Operator po raz pierwszy pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na swoją inwestycję.

 

Projektowana linia o napięciu 110 kV będzie połączeniem pomiędzy Głównymi Punktami Zasilania (GPZ) w miejscowościach: Mirosławiec i Czaplinek.


Jest to inwestycja niezbędna dla normalnego i bezpiecznego funkcjonowania stacji 110/15 kV GPZ Mirosławiec oraz stacji 110/15 kV GPZ Wałcz, z których zasilani są odbiorcy z terenu powiatu wałeckiego. Umożliwi też przeprowadzenie w pełnym zakresie remontów i eksploatacji istniejących, pobudowanych w 1968 roku, linii 110 kV zasilających cały powiat wałecki.

 

Inwestycja ta zwiększy pewność zasilania odbiorców energii elektrycznej w powiecie, a to z pewnością przyciągnie potencjalnych inwestorów. Skróceniu ulegną przerwy w dostawie energii elektrycznej w czasie trwania awarii, umożliwi też prowadzenie prac eksploatacyjnych bez konieczności pozbawiania odbiorców energii elektrycznej. W dniu 15 grudnia 2009 roku została podpisana pre-umowa na w/w inwestycję przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejko, a ze strony ENEA Operator Dyrektora Rejonu Dystrybucji Wałcz - Mieczysława Jezierskiego.

 

Środki na budowę linii będą w 40% pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013). Jest to nowa droga pozyskiwania środków na nasze inwestycje sieciowe. Budowa linii jest pierwszą inwestycją energetyczną tego typu w Województwie zachodniopomorskim, a najprawdopodobniej również w skali w kraju, na którą fundusze w części pochodzą ze środków unijnych. Całość prac związana z pozyskaniem środków unijnych została wykonana w RD Wałcz, z dużą pomocą Starostwa Wałeckiego.

2010-11-04

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Budowa linii 110 kV Mirosławiec – Czaplinek z dotacją unijną.

 

Projektowana linia napowietrzna przesyłowa o napięciu 110 kV będzie połączeniem pomiędzy Głównym Punktem Zasilania (GPZ) w miejscowościach Mirosławiec i Czaplinek. Pobudowana będzie jako linia napowietrzna na słupach stalowych. Będzie przebiegała głównie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 177 Mirosławiec – Czaplinek. Budowa tej linii spowoduje zamknięcie pierścienia w sieci przesyłowej 110 kV. Budowa drugiej linii o napięciu 110 kV do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Mirosławiec jest inwestycją niezbędną dla normalnego i bezpiecznego funkcjonowania stacji 110/15 kV GPZ Mirosławiec oraz stacji 110/15 kV GPZ Wałcz, z których zasilani są odbiorcy z terenu powiatu wałeckiego oraz części powiatu drawsko-pomorskiego. Umożliwi również przeprowadzenie remontu i eksploatacji w pełnym zakresie istniejących pobudowanych w 1968 roku linii 110 kV zasilających cały powiat wałecki. Zwiększy się również pewność zasilania odbiorców energii elektrycznej w powiecie wałeckim i części drawsko-pomorskim. Zwiększona pewność i zwiększone możliwości zasilania energetycznego jeszcze bardziej przyciągną i zachęcą potencjalnych inwestorów do inwestowania w tej części województwa zachodniopomorskiego. Skrócą się przerwy w dostawie energii elektrycznej w czasie trwania awarii i stworzy się możliwość prowadzenia prac eksploatacyjnych bez konieczności pozbawiania odbiorców energii elektrycznej.

 

Pierwsze prace projektowe rozpoczęły się już w 1991 roku. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Korpusem Sił Powietrznych (w celu bezpieczeństwa zasilania lotniska wojskowego w Mirosławcu), ówczesną Energetyką Koszalińską S.A oraz Energetyką Poznańską S.A. Przez wiele lat opracowywane były studia oraz koncepcje mniej lub bardziej szczegółowe. W 2005 roku powstał wstępny projekt, w którym to zaproponowano konkretną trasę przebiegu linii o długości 42 km. Po wielu wysiłkach koncepcja upadła, gdyż Nadleśnictwo Złocieniec nie wyraziło zgody na przejście projektowanej linii 110 kV przez część terenów leśnych.


Zdecydowanego impulsu do budowy projektowanej linii dodała dopiero Uchwała Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. nr 692/2008 z 1 grudnia 2008 roku w sprawie realizacji inwestycji pt. „Linia 110 kV relacji GPZ Mirosławiec – GPZ Czaplinek, zamykająca pierścień zasilania GPZ Mirosławiec i GPZ Wałcz”, oraz powołująca Mieczysława Jezierskiego - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Wałcz na kierownika projektu.

 

I tak w 2009 roku w RD Wałcz powstała nowa koncepcja budowy linii całkiem inną trasą o długości 30 km (12 km krótsza w stosunku do poprzedniego przebiegu). Jest to możliwie najmniejsza do uzyskania odległość, która wydaje się również najmniej uciążliwa dla środowiska. Wstępną zgodę wyraziły Nadleśnictwo Mirosławiec, Nadleśnictwo Świerczyna oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, które to instytucje zaopiniowały i uzgodniły około 80% przebiegu trasy projektowanej linii. Pozytywną opinię wyraziło również dowództwo 12 Bazy Lotniczej z Mirosławca.

 

Bardzo dużą rolę w decyzji na budowę linii odegrały władze samorządowe powiatu wałeckiego - Pan Starosta Bogdan Wańkiewicz oraz Burmistrz MiG Mirosławiec - Pani Elżbieta Rębecka - Sabak, Burmistrz MiG Czaplinek - Pani Barbara Michalczik, Wójt Gminy Wierzchowo - Pani Emilia Niemyt.

 

Środki na budowę linii będą w 40% pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013).

 

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010 rok
Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 2012 rok


Orientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN (kwota brutto): 24.397.560,00 PLN
Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w mln PLN: 19.998.000,00 PLN + 4.399.560,00 PLN


Maksymalne dofinansowanie w mln PLN w przypadku wystąpienia pomocy publicznej (40%):  7,9992 mln PLN. Staraniem RD Wałcz pozyskano środki unijne z RPO województwa zachodniopomorskiego.

 

Jest to bardzo ciekawa i nowa droga pozyskiwania środków na nasze inwestycje. Jak nam wiadomo, nasza inwestycja jest pierwszą inwestycją energetyczną tego typu w województwie zachodniopomorskim, a najprawdopodobniej w kraju, na którą fundusze mogą w części pochodzić ze środków unijnych.


Obracaliśmy się w przestrzeni całkowicie nam obcej procedury, formalności. Dokumentacje, które należało przejść lub stworzyć były bardzo trudne, ale jak życie pokazało możliwe do zrealizowania. Przetarta została droga w tym zakresie. Należy też podkreślić, że odważna i nowatorska decyzja Zarządu Enea Operator powołująca kierownika projektu z pełnym umocowaniem do podejmowania czynności prawnych i finansowych pozwoliła na przyspieszenie projektu i pozyskanie środków unijnych.

 

W dniu 15 grudnia 2009 roku została podpisana pre-umowa na w/w inwestycję przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Władysława Husejko, a ze strony Enea Operator - Dyrektora Rejonu Dystrybucji w Wałczu - Mieczysława Jezierskiego.

 

Natomiast w dniu 04 listopada 2010 roku Dyrektor Mieczysław Jezierski przy asyście Prezesa Zarządu Pana Artura Różyckiego podpisał zasadniczą umowę o dotacji w wysokości  7,9992 mln PLN.

2012-02-17

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Projektowana linia napowietrzna przesyłowa o napięciu 110 kV będzie połączeniem pomiędzy Głównym Punktem Zasilania (GPZ) w miejscowościach Mirosławiec i Czaplinek. Pobudowana będzie jako linia napowietrzna na słupach stalowych. Będzie przebiegała głównie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 177 Mirosławiec – Czaplinek. Budowa tej linii spowoduje zamknięcie pierścienia w sieci przesyłowej 110 kV.

 

Budowa drugiej linii o napięciu 110 kV do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Mirosławiec jest inwestycją niezbędną dla normalnego i bezpiecznego funkcjonowania stacji 110/15 kV GPZ Mirosławiec oraz stacji 110/15 kV GPZ Wałcz, z których zasilani są odbiorcy z terenu powiatu wałeckiego oraz części powiatu drawsko-pomorskiego. Umożliwi również przeprowadzenie remontu i eksploatacji w pełnym zakresie istniejących pobudowanych w 1968 roku linii 110 kV zasilających cały powiat wałecki. Zwiększy się również pewność zasilania odbiorców energii elektrycznej w powiecie wałeckim i części drawsko-pomorskim. Zwiększona pewność i zwiększone możliwości zasilania energetycznego jeszcze bardziej przyciągną i zachęcą potencjalnych inwestorów do inwestowania w tej części województwa zachodniopomorskiego. Skrócą się przerwy w dostawie energii elektrycznej w czasie trwania awarii i stworzy się możliwość prowadzenia prac eksploatacyjnych bez konieczności pozbawiania odbiorców energii elektrycznej.

 

Pierwsze prace projektowe rozpoczęły się już w 1991 roku. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Korpusem Sił Powietrznych (w celu bezpieczeństwa zasilania lotniska wojskowego w Mirosławcu), ówczesną Energetyką Koszalińską S.A oraz Energetyką Poznańską S.A. Przez wiele lat opracowywane były studia oraz koncepcje mniej lub bardziej szczegółowe.

 

W 2005 roku powstał wstępny projekt, w którym to zaproponowano konkretną trasę przebiegu linii o długości 42 km. Po wielu wysiłkach koncepcja upadła, gdyż Nadleśnictwo Złocieniec nie wyraziło zgody na przejście projektowanej linii 110 kV przez część terenów leśnych. Zdecydowanego impulsu do budowy projektowanej linii dodała dopiero Uchwała Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. nr 692/2008 z 1 grudnia 2008 roku w sprawie realizacji inwestycji pt. „Linia 110 kV relacji GPZ Mirosławiec – GPZ Czaplinek, zamykająca pierścień zasilania GPZ Mirosławiec i GPZ Wałcz”, oraz powołująca Mieczysława Jezierskiego - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Wałcz na kierownika projektu. I tak w 2009 roku w RD Wałcz powstała nowa koncepcja budowy linii całkiem inną trasą o długości 30 km (12 km krótsza w stosunku do poprzedniego przebiegu). Jest to możliwie najmniejsza do uzyskania odległość, która wydaje się również najmniej uciążliwa dla środowiska. Wstępną zgodę wyraziły Nadleśnictwo Mirosławiec, Nadleśnictwo Świerczyna oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, które to instytucje zaopiniowały i uzgodniły około 80% przebiegu trasy projektowanej linii. Pozytywną opinię wyraziło również dowództwo 12 Bazy Lotniczej z Mirosławca.

 

Dużą rolę w decyzji na budowę linii odegrały władze samorządowe powiatu wałeckiego - Pan Starosta Bogdan Wańkiewicz oraz Burmistrz MiG Mirosławiec - Pani Elżbieta Rębecka - Sabak, Burmistrz MiG Czaplinek - Pani Barbara Michalczik, Wójt Gminy Wierzchowo - Pani Emilia Niemyt. Środki na budowę linii będą w 40% pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013).

 

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010 rok

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 2012 rok

 

Orientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN (kwota brutto): 24.397.560,00 PLN

Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w mln PLN: 19.998.000,00 PLN + 4.399.560,00 PLN

 

Maksymalne dofinansowanie w mln PLN w przypadku wystąpienia pomocy publicznej (40%):  7,9992 mln PLN. Staraniem RD Wałcz pozyskano środki unijne z RPO województwa zachodniopomorskiego.

 

Jest to bardzo ciekawa i nowa droga pozyskiwania środków na nasze inwestycje. Jak nam wiadomo, nasza inwestycja jest pierwszą inwestycją energetyczną tego typu w województwie zachodniopomorskim, a najprawdopodobniej w kraju, na którą fundusze mogą w części pochodzić ze środków unijnych.


Obracaliśmy się w przestrzeni całkowicie nam obcej procedury, formalności. Dokumentacje, które należało przejść lub stworzyć były bardzo trudne, ale jak życie pokazało możliwe do zrealizowania. Przetarta została droga w tym zakresie. Należy też podkreślić, że odważna i nowatorska decyzja Zarządu Enea Operator powołująca kierownika projektu z pełnym umocowaniem do podejmowania czynności prawnych i finansowych pozwoliła na przyspieszenie projektu i pozyskanie środków unijnych.

 

W dniu 15 grudnia 2009 roku została podpisana pre-umowa na w/w inwestycję przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Władysława Husejko, a ze strony ENEA Operator - Dyrektora Rejonu Dystrybucji w Wałczu - Mieczysława Jezierskiego.Natomiast w dniu 04 listopada 2010 roku Dyrektor Mieczysław Jezierski przy asyście Prezesa Zarządu Pana Artura Różyckiego podpisał zasadniczą umowę o dotacji w wysokości  7,992 mln PLN. Aktualnie trwają prace związane z pozyskaniem decyzji środowiskowej.

2012-12-10

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

W dniu 5 grudnia br. podpisany został List intencyjny z Gminami, przez które będzie przebiegała projektowana linia 110 kV Mirosławiec – Czaplinek. Budowa tej linii wiąże się z potrzebą wycięcia znacznej ilości drzew. W Liście intencyjnym Gminy  Mirosławiec, Wierzchowo oraz  Czaplinek  zobowiązały się do wskazania terenów pod nasadzenie zastępcze i  tym samym odroczenie opłat z tego tytułu. Dzięki temu została usunięta ostatnia przeszkoda na drodze realizacji inwestycji.

List intencyjny popisali:

Urząd Gminy i Miasta  Czaplinek
Burmistrz - Adam Kośmider

Urząd  Gminy Wierzchowo
Wójt - Jan Szewczyk

Urząd Gminy i Miasto Mirosławiec
Burmistrz - Piotr Pawlik

Enea Operator Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu RD Wałcz
Dyrektor -  Mieczysław Jezierski

28 listopada br. została wydana prawomocna decyzja lokalizacyjna dla całej długości budowanej linii. Do końca grudnia br. generalny wykonawca wystąpi do Starostw Powiatowych w Drawsku Pomorskim i  w Wałczu oraz do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na budowę.

2013-08-20

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Relacja z budowy linii napowietrznej 110kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek

 

Każdy kto przejeżdża trasą Mirosławiec - Czaplinek może podziwiać jak rośnie linia 110 kV, gdyż linie budowana jest w pasie drogi. Ogromne metalowe konstrukcje słupów już na stałe wpisują się w krajobraz tego terenu. Nikt nie może przejść obojętnie wobec ogromu stalowych konstrukcji słupów linii 110 kV. Cieszy fakt, że już niedługo popłynie prąd, który zapewni bezpieczeństwo zasilanie miasta Mirosławiec. Drugostronne zasilanie Mirosławca pozwoli na dokonanie prac remontowych na starej linii.

 

Obecnie trwają prace trwają prace przy montażu słupów linii napowietrznej, montażu przewodów na linii napowietrznej.

 

Termin zakończenia prac został wyznaczony na 30.11.2013r.


Projekt jest współfinansowany w 40% kosztów całkowicie kwalifikowalnych Projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Zdjecia z postępu prac:

2013-05-21

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Relacja z budowy linii napowietrznej 110kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek

Od ostatniej relacji z budowy z miesiąca lutego minęły tylko dwa miesiące a linia 110 kV, która ma zabezpieczyć bezpieczeństwo zasilania miasta Wałcza powstaje w imponującym tempie. Na dzień dzisiejszy wykonano już ok. 40% prac przy wykopach i budowie fundamentów betonowych pod słupy rurowe. W najbliższych dniach planowany jest już montaż pierwszych słupów rurowych, izolacji i przewodów. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 30.11.2013r.


Projekt jest współfinansowany w 40% kosztów całkowicie kwalifikowalnych Projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Zdjecia z postępu prac:

2013-02-27

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

W dniu 29 stycznia 2013 roku przekazano plac budowy wykonawcy ELTEL Networks Olsztyn S.A..pod prace budowlane linii 110kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek. Projekt jest współfinansowany w 40% kosztów całkowicie kwalifikowalnych Projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Ze strony Enei Operator sp. zo.o. plac budowy przekazywali:

 • Krystian Kowalski - Inspektor nadzoru
 • Stanisław Koguciuk - Kierownik Działu Zarzadzania Dystrybucją
 • Bogusław Mierzyński - Kierownik Sekcji Rozwoju
 • Dariusz Arkuszyński - Kierownik sekcji Majątku Sieciowego
 • Jarosław Senger – Starszy Specjalista ds. Majątku Sieciowego.

 

Ze strony Wykonawcy plac budowy przejmował:

 • Arkadiusz Kochański – Kierownik Budowy

 

Przed przekazaniem placu budowy stanęły unijne tablice informacyjne. Na dzień dzisiejszy Wykonawca rozpoczął prace przy wykopach pod fundamenty betonowe pod słupy rurowe.  Jednocześnie na trasie budowy linii realizowana jest wycinka drzew. Prace budowlane muszą zostać zakończone do 30.11.2013r.

 

Poniżej galeria zdjęć z postępu prac inwestycyjnych:

Od 6 listopada br. trwały intensywne prace związane z odbiorem technicznym linii napowietrznej 110 kV Mirosławiec – Czaplinek, a 15 listopada br. dokonano ostatnich prób związanych z wprowadzeniem linii do eksploatacji i po pozytywnych wynikach linię załączono.

 

Budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Mirosławiec – GPZ Czaplinek ma istotne znaczenie dla powiatów wałeckiego i drawskiego. Realizacja przedmiotowej inwestycji zwiększy pewność zasilania odbiorców energii elektrycznej. Aktualnie region zasilany jest jedną linią elektroenergetyczną od strony miasta Piła. Budowa ww. linii wysokiego napięcia pozwoli zamknąć pierścień linii 110 kV, co zapewni wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców tych powiatów a także stworzy duże możliwości aktywizacji gospodarczej regionu Nowa linia będzie pracowała w obszarze sieci 110 kV, zasilanych ze stacji redukcyjnych NN/110 KV: Piła Krzewina, Żydowo, Morzyczyn. Ponadto jej budowa umożliwi wykonanie prac modernizacyjnych na istniejącej linii Piła Krzewina - Wałcz – Wałcz Północ – Mirosławiec, dla której trwają prace przygotowawcze do przedmiotowej modernizacji. Należy zaznaczyć, że realizowana inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 40 % nakładów kwalifikowanych.

 

Długość nowej linii wybudowanej na stalowych słupach rurowych wynosi blisko 28 km.

2014-01-15

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Prawie 28-kilometrowa linia wysokiego napięcia ma ogromne znaczenie dla powiatów wałeckiego i drawskiego, bo zapewnia wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Sprawdziła się już podczas niedawnego orkanu Ksawery: dzięki niej możliwe było zapewnienie zasilania mieszkańcom Mirosławca i okolic, oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie spowodowanych kaprysem natury awarii.

 

W pierwszym rzędzie od lewej:

Paweł Suski, poseł na Sejm
Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska
Krzysztof Zamasz, prezes Enea SA
Mieczysław Jezierski, Dyrektor RD Wałcz Enea Operator


Choć oficjalne otwarcie linii nastąpiło dopiero wczoraj, to już  15 listopada dokonano ostatnich prób związanych z wprowadzeniem linii do eksploatacji. Po pozytywnych wynikach linia została włączona. „Chrzest bojowy” przeszła niemal natychmiast, podczas huraganu Ksawery  –  przypomniał Prezes Enea S.A., Krzysztof Zamasz.

 

Przy tej okazji chciałem podziękować energetykom, którzy w ekstremalnie trudnych warunkach robili wszystko, żeby jak najszybciej przywrócić zasilanie. Ale szczególne słowa podziękowania należą się także tym wszystkim mieszkańcom, naszym Klientom, którzy  nam bardzo pomagali. Dziękujemy za zrozumienie, za życzliwość, za dostarczane energetykom ciepłe napoje, za wspólne obchody uszkodzonych odcinków linii, za użyczony sprzęt i wszelką pomoc – powiedział prezes Zamasz.

 

W symbolicznej uroczystości otwarcia linii wziął udział wiceminister Środowiska, Stanisław Gawłowski. Podkreślił on wagę współpracy przy tego typu inwestycjach pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządem terytorialnym.

 

„Społeczeństwo XXI wieku nie może żyć i funkcjonować bez energii elektrycznej, dlatego też rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej jest po prostu koniecznością” –  powiedział minister.

 

Fakt, że taka współpraca istnieje i układa się coraz lepiej potwierdził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. Marszałek podkreślił, że samorząd wspomaga inwestycje zapewnianiające bezpieczeństwo energetyczne i zwiększające możliwości przyłączeniowe Enea Operator poprzez dedykowane fundusze unijne.

 

„Rozwój energetyki pociąga za sobą rozwój regionu i dzięki temu budujemy swoją przewagę konkurencyjną. Jesteśmy przekonani, że każda unijna złotówka wspomagająca inwestycje energetyczne jest wydawana efektywnie i pracuje dla naszego regionu” – dodał marszałek Geblewicz.

Budowa  linii napowietrznej 110kV relacji Mirosławiec – Czaplinek trwała od stycznia 2013 roku. Realizacja inwestycji pozwoliła m.in. zamknąć pierścień linii 110 kV, co zapewni wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców powiatów wałeckiego i drawskiego. Stworzy także duże możliwości aktywizacji gospodarczej regionu oraz umożliwi przeprowadzenie, w sposób jak najmniej uciążliwy dla Klientów, prac remontowych dotychczas jedynej zasilającej region linii napowietrznej 110kV Krzewina-Wałcz.

1.2. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110 kV oraz liniami SN15kV

2011-06-02

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Druga dotacja unijna w RD Wałcz

Kolejny projekt w latach 2011 – 2013 będzie realizowany w RD Wałcz w 40% ze środków unijnych. Tym razem będzie to stacja 110/15 kV o wartości około 13 mln złotych.Projekt realizowany będzie w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej , Nowomiejskiej. Ul. Nowomiejska i Kołobrzeska w Wałczu to rejon gdzie oprócz rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego koncentruje się przemysł. Wzrost zapotrzebowania na moc nie wynika wyłącznie z potrzeby przyłączenia nowych odbiorców, ale również ze względu na rozwój istniejących. Od 2000 do 2010r. przyłączono w ww. rejonie odbiorców o łącznej mocy ok. 3MW. Na obszarze projektu obowiązuje MPZP o pow. 193,5 ha, gdzie przewidziano ok. 500 działek pod budownictwo jednorodzinne i 6 działek pod budownictwo przemysłowe położone W Słupskiej Strefie Ekonomicznej.Zabezpieczy to potrzeby istniejących odbiorców energii elektrycznej oraz potrzeby potencjalnych inwestorów w tym rejonie.

 

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011 rok
Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 2013 rok


Orientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN: 12 748 950,00
Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w mln PLN: 9 905 000,00
Maksymalne dofinansowanie (40%): 3 962 000,00

 

Tym razem dotacja została przyznana w trybie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna Poddziałanie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne.

 

Podsumowując, realizacja projektu pozwoli na stabilny i bezpieczny przesył energii elektrycznej do obecnych i nowych odbiorców z miasta i gminy Wałcz na oczekiwanym przez nich poziomie.

 

W dniu 18 maja 2011 roku została podpisana umowa na w/w inwestycję ze strony Enei Operator, posiadający stosowne pełnomocnictwa, Dyrektora Rejonu Dystrybucji Wałcz - Mieczysława Jezierskiego. Całość prac związanych z pozyskaniem środków unijnych została wykonana w RD Wałcz, w szczególności dzięki pracy Kierownika Sekcji Rozwoju Bogusława Mierzyńskiego, Kierownika Sekcji Majątku Sieciowego Dariusza Arkuszyńskiego, Kierownika Działu Zarządzania Dystrybucją Stanisława Koguciuka.

2011-10-14

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Podpisanie umowy z wykonawcą w związku z realizacją umowy „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Wałczu wraz z linia zasilającą WN 110kV oraz liniami SN 15kV”, której realizacja jest finansowana w 40% ze środków unijnych.

Dnia 10 października 2011 r. Enea Operator Sp. z.o.o. Oddział Dystrybucji Poznań podpisał umowę z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MAGA-POL” S.A. z Bydgoszczy na realizację projektu „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110kV oraz liniami SN 15kV”. Zakres umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. Koniec prac budowlanych został wyznaczony na dzień 30.08.2013r.

 

Jest to już drugi projekt realizowany w RD Wałcz w 40% ze środków unijnych. Tym razem dotacja została przyznana w trybie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna Poddziałanie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne.

 

Projekt realizowany będzie w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej , Nowomiejskiej. Ul. Nowomiejska i Kołobrzeska w Wałczu to rejon gdzie oprócz rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego koncentruje się przemysł.

 

Podsumowując, realizacja projektu pozwoli na stabilny i bezpieczny przesył energii elektrycznej do obecnych i nowych odbiorców z miasta i gminy Wałcz na oczekiwanym przez nich poziomie.

2012-11-28

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Relacja z postępu prac budowlanych stacji elektroenergetycznej 110/15kV


We wrześniu mieliśmy tylko fundamenty, a listopadzie stoi już budynek nastawni i rozdzielni. Wybudowano dwie misy olejowe pod stanowiska transformatorów 110/15 kV. Trwają prace ziemne przy budowie fundamentów pod rozdzielnię 110kV. Do końca roku będą realizowane prace związane z wyposażaniem nastawni.

2012-07-04

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


W dniu 28.06.2012r. został przekazany Zakładowi Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA POL” S.A. plac budowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Wałczu wraz z linią zasilająca WN 110kV oraz liniami SN 15kV. Ze strony Enei Operator sp. z o.o. plac budowy przekazywali:
 

 • Mieczysław Jezierski Dyrektor RD Wałcz
 • Stanisław Koguciuk Kierownik Działu Zarządzania Dystrybucją
 • Bogusław Mierzyński Kierownik Sekcji Rozwoju
 • Krystian Kowalski Kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji.

 

Ze strony Wykonawcy plac budowy przejmowali:

 • Sławomir Wildas Dyrektor ds. Produkcji
 • Łukasz Kiliszek Kierownik Budowy
 • Mariusz Lach Kierownik Robót Budowlanych.

 

Przekazanie placu budowy zbiegło się z montażem unijnych tablic informacyjnych.

2012-06-01

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W dniu 30 maja br. uprawomocniły się i stały się ostateczne decyzje pozwolenia na budowę nr 44 i 45/K/2012 oraz 119 i 120/2012 wydane  w związku z budową stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Wałczu wraz z liniami zasilającymi WN 110kV i SN 15kV. Tym samym został zamknięty bardzo ważny i trudny etap w procesie budowlanym każdego obiektu. Teraz prace budowlane ruszą pełną parą. Plac budowy został już oczyszczony z zadrzewienia.

Przypominamy, że inwestycja ta jest inwestycją budowaną z dotacją unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

2013-02-25

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Rejon Dystrybucji Wałcz informuje o zaawansowaniu prac na budowie GPZ w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej. Projekt współfinansuje w wysokości 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Pomimo zimy prace przebiegają planowo. Obecnie budowana jest rozdzielnia napowietrzna części 110 kV oraz kontynuowane są prace budowlane w budynku nastawni GPZ. Zakończenie prac budowlanych musi nastąpić do 30.08.2013, natomiast rozliczenie rzeczowo-finansowe z Urzędem Marszałkowskim do 30.11.2013.

2013-10-03

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110kV oraz liniami SN15kV

 

W nieco ponad dwa lata od podpisania umowy  o dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dobiegła końca budowa GPZ-tu Wałcz Północ.

 

29 sierpnia br., z wynikiem pozytywnym, dokonano odbioru technicznego.

 

30 września br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorstw działających w regionie oraz spółki Enea Operator.  


Nowa stacja elektroenergetyczna poprawi parametry energii elektrycznej dostarczanej obecnym Klientom Spółki, a także wpłynie na obniżenie start energii w związku ze znacznym skróceniem ciągów linii zasilających 15 kV. Jednym z istotnych celów tej inwestycji jest wsparcie procesów aktywizacji gospodarczej regionu, w tym w szczególności w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz dalszy istotny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 40% nakładów kwalifikowanych tj. ok. 3 962 tys. zł.

2013-08-20

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Relacja z postępu prac budowy GPZ w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Od połowy lipca br. na  GPZ Wałcz Północ trwają intensywne prace związane z przygotowaniem budowy do odbioru technicznego. Zakończenie prac budowlanych musi nastąpić do 30.08.2013 i wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany. Już we wrześniu mieszkańcy Wałcza będą się cieszyć nowym GPZ-etem, który ma zapewnić większą moc energii i bezpieczeństwo ciągłości zasilania.

 

23 lipca br. dokonano komisyjnego przeglądu obiektu GPZ Wałcz Północ z udziałem Enea Operator i wykonawcy firmy Megapol Bydgoszcz. Przegląd miał na celu stwierdzenie poprawności wykonania prac  i polegał na sprawdzeniu zabudowy urządzeń z projektem technicznym. Ze strony Enei Operator w komisji uczestniczyli przedstawiciele służb technicznych OD Poznań i RD Wałcz z przewodniczącym Markiem Krychem, a ze strony Megapolu Łukasz Kiliszek.

 

W dniach 14-17.08.2013 odbyło się  wyłączenie linii Wałcz – Mirosławiec i w tym czasie dokonano wcięcia w istniejąca linię napowietrzną 110 kV. W czasie wyłączenia linii odbiorcy byli zasilani z istniejącej sieci 15 kV.

 

18 sierpnia br. dokonano rozruchu urządzeń w GPZ zgodnie z programem prób i obiekt został załączony pod napięcie. Próby przebiegły pomyślnie bez żadnych usterek.


Obecnie trwają prace związane z podłączeniem sieci SN do GPZ. Polegają one na ponownym zabudowywaniu linii 15 kV w rozdzielni na terenie GPZ.

2013-05-21

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Relacja z postępu prac budowy GPZ w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Od ostatniej relacji mięły dwa miesiące prace przy rozdzielni 110KV i 15kV oraz nastawni są już na finiszu. Obecnie jest ustawiany transformator 110/15kV. Pobudowany jest również odcinek linii napowietrznej 110 kV i trwają prace przy budowie dróg wewnętrznych i oświetleniu. Przed nami jeszcze wcinka w linie 110kV, prace budowlane przy budynku nastawni oraz część praz związanych z zagospodarowaniem terenu.

Około 70% zakresu budowy GPZ w Wałczu na ul. Kołobrzeskiej jest już wykonanych. GPZ zwiększy atrakcyjność tej części Wałcza pod względem przyłączania nowych odbiorów mających zapotrzebowanie na dużą moc.  Mamy nadzieję, że przyczynimy się do rozwoju przedsiębiorczości w Wałczu.
Zakończenie prac budowlanych musi nastąpić do 30.08.2013, natomiast rozliczenie rzeczowo-finansowe z Urzędem Marszałkowskim do 30.11.2013.

1.3. Przebudowa linii 110 kV Pomorska - Załom

2011-09-21

 

Dnia 01.09.2011 podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.


„Przebudowa linii 110 kV Pomorska-Załom”
numer umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.02.02.01-32-003/11-00

W wyniku przetargu wyłonionym wykonawcą został SAG Elbud Gdańsk S.A.
Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 31.12.2013r.
Wartość inwestycji to 5.840.000,00 PLN netto

2014-04-14

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Enea Operator Sp. z o.o. informuje, iż dobiegają końca prace przy realizacji projektu pn. Przebudowa linii 110 kV Pomorska-Załom. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zapewnienie niezawodności jej dostarczania zarówno w obszarze miasta Szczecin jak i sąsiednich gmin.

 

Spółka podpisała w dniu 27.05.2011 r. z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.02.02.01-32-003/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.2. „Lokalna infrastruktura energetyczna”, Poddziałanie 2.2.1 „ Sieci elektroenergetyczne”.

 

Przebudowa jest dofinansowana w wysokości 40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Generalnym Wykonawcą przebudowy jest firma SAG ELBUD Gdańsk, wykonawca z którym ENEA Operator Sp. z o.o. współpracowała już przy realizacji innych poważnych inwestycji. Plac budowy przekazany został w dniu 9 września 2013 r., a zakończenie rzeczowe realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie wskazano na dzień 31.07.2014 r.

 

Na trasie o długości około 7,5 km przewidziano montaż 34 szt. słupów stalowych kratowych z wykorzystaniem przewodów AFL-6 240 mm². Ze względu na fakt, iż część trasy przebudowywanej linii przebiega bezpośrednio obok przebudowywanej obecnie drogi A3 oraz budowy nowego węzła komunikacyjnego Tczewska pierwszy etap robót wykonano na terenie ww. węzła, by nie wstrzymywać robót drogowych. Przebudowa przebiega bez opóźnień a sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym pozwolą na skrócenie przewidywanego czasu robót o około dwa miesiące.

2014-07-28

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Dobiegły końca prace budowlane przy realizacji projektu pn. „Przebudowa linii 110 kV Pomorska-Załom”. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej w północnej części aglomeracji szczecińskiej.

 

Przedmiotowa linia jest odcinkiem ciągu Morzyczyn – Dąbie – Pomorska – Załom – Łozienica – Goleniów – Moracz - Recław łączącego stację 400/220/110 kV Morzyczyn będącą głównym węzłem sieci najwyższych napięć w OD Szczecin ze stacją Recław, która jest obecnie rozbudowywana przez PSE o rozdzielnię 220kV i transformację z 220kV na 110kV.

 

Znaczenie przebudowywanego odcinka sieci dla zapewnienia niezawodności zasilania odbiorców potwierdza wskazanie konieczności jego przebudowy w dokumencie Raport Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej z 08.04.2008r. powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 154/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku.

 

W ramach przebudowy podwyższono przekrój przewodów roboczych ze 120mm2 na 240mm2 oraz podniesiono maksymalną temperaturę pracy przewodów z 40oC na 80oC, co pozwoliło trzykrotnie zwiększyć przepustowość linii. Długość przebudowanego odcinka składającego się z 34 słupów wynosi około 7,5 km. Wykonawcą kontraktu na przebudowę linii w systemie zaprojektuj i wybuduj za kwotę 5 840 000,00 zł netto był SAG Elbud Gdańsk.

Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 190 000,00 zł ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.2. „Lokalna infrastruktura energetyczna”, Poddziałanie 2.2.1 „Sieci elektroenergetyczne”.

 

Umowę z wykonawcą zawarto 01.09.2011r., prace budowlane trwały od 09.09.2013r. do 27.06.2014r.

Parametry techniczne linii:

 • przewody robocze ACSR AFL-6 240,
 • maksymalna temperatura robocza przewodów 80oC,
 • przewód odgromowy OPGW 36J,
 • słupy kratowe ocynkowane malowane,
 • izolatory długopniowe kompozytowe,
 • dopuszczalna długotrwała obciążalność przewodów okres letni – 645 A, okres zimowy – 735 A.

1.4. Przebudowa linii 110 kV Dąbie - Pomorska

2011-09-21

 

Dnia 01.09.2011 podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

„Przebudowa linii 110 kV Dąbie-Pomorska”
numer umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.02.02.01-32-002/11-00

W wyniku przetargu wyłonionym wykonawcą został SAG Elbud Gdańsk S.A.


Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 31.03.2013r.


Wartość inwestycji to 3.780.000,00 PLN netto

2013-03-14

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin informuje, iż przystąpił do rozpoczęcia prac dotyczących realizacji Projektu pn. „Przebudowa linii 110 kV relacji Dąbie – Pomorska”. Niniejsza inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zapewnienie niezawodności jej dostarczania zarówno w obszarze miasta Szczecin jak i sąsiednich gmin.

 

Dyrektor Oddziału Dystrybucji Szczecin podpisał w dniu 27.05.2011 roku z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.2. „Lokalna infrastruktura energetyczna”, Poddziałanie 2.2.1 „ Sieci elektroenergetyczne”.Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

Generalnym Wykonawcą przebudowy jest firma SAG ELBUD Gdańsk, wykonawca z którym Oddział współpracował już przy realizacji innych poważnych inwestycji i który zagwarantował utrzymanie reżimów terminowych zarówno co do realizacji w fazie projektowania jak i w fazie wykonawstwa.

 

Na trasie o długości 5,5 km przewidziano montaż 26 szt. słupów stalowych kratowych z wykorzystaniem przewodów AFL-6 240 mm². Plac budowy został przekazany w dniu 18 lutego 2013 roku, a zakończenie rzeczowe realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie ma nastąpić do dnia 13.09.2013 roku.

2013-10-23

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Enea Operator Spółka z o.o. zakończyła realizację Projektu pn. „Przebudowa linii 110 kV  Dąbie – Pomorska”. Niniejsza inwestycja zdecydowanie poprawiła możliwości pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności jej dostarczania zarówno w obszarze miasta Szczecin jak i sąsiednich gmin.

 

Przebudowany element sieci wskazany był do modernizacji w dokumencie „Raport Zespołu ds. zbadania przyczyn i skutków katastrofy energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w kwietniu 2008 roku”.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40 %, tj. 904 000,00 zł wydatków kwalifikowanych projektu, którego całkowity koszt  wynosi 4 649 400,00zł brutto.

 

Generalnym Wykonawcą przebudowy była firma SAG ELBUD Gdańsk, która w sposób profesjonalny i terminowy wywiązała się z całego zakresu umowy.

Na trasie o długości 5,5 km w miejsce starych, wyeksploatowanych słupów zabudowano 26 szt. nowych kratowych słupów stalowych, a stare przewody zostały wymienione na nowe o większej obciążalności. Pozwoliło to na znaczne zwiększenie możliwości dystrybucyjnych tego odcinka linii, zasilającego m. innymi prawobrzeżną część miasta i gminy Szczecin. Prace prowadzone były ze szczególnym zachowaniem wymogów ochrony środowiska, zgodnie ze środowiskowymi uwarunkowaniami określonymi dla tego przedsięwzięcia.

 

Inwestycja została rzeczowo zakończona 13.09.2013 roku

1.5. Przebudowa linii 110 kV Załom - Goleniów

2011-09-21

 

Dnia 01.09.2011 podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

„Przebudowa linii 110 kV Załom-Goleniów” numer umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.02.02.01-32-004/11-00

W wyniku przetargu wyłonionym wykonawcą został SAG Elbud Gdańsk S.A.
Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 30.09.2014r.
Wartość inwestycji to 10.330.000,00 PLN netto

2014-12-10

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Enea Operator Sp. z o.o. informuje, iż przystąpiła do rozpoczęcia prac dotyczących realizacji Projektu pn. „Przebudowa linii 110 kV relacji Załom – Goleniów”. Niniejsza inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zapewnienie niezawodności jej dostarczania zarówno w obszarze miasta Szczecin jak i sąsiednich gmin.

 

Spółka podpisała w dniu 27.05.2011 roku z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.2. „Lokalna infrastruktura energetyczna”, Poddziałanie 2.2.1 „Sieci elektroenergetyczne”. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

Generalnym Wykonawcą przebudowy jest firma SAG ELBUD Gdańsk, wykonawca z którym Spółka współpracowała już przy realizacji innych inwestycji.

 

W trakcie prowadzenia prac projektowych, celem utrzymania założonych terminów realizacji, nastąpiła konieczność podziału linii, która ma całkowitą długość 20,2 km na trzy odcinki. Obecnie realizowany jest pierwszy etap przebudowy o długości 5,5 km, na którym przewidziano montaż 20  słupów stalowych kratowych z wykorzystaniem przewodów AFL-6 240 mm². Plac budowy został przekazany w dniu 24.10.2014 roku, a zakończenie przebudowy pierwszego odcinka linii planowane jest na koniec 2014 roku. Zakończenie rzeczowe realizacji całego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie ma nastąpić do dnia 30.07.2015 roku.

2015-03-30

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Enea Operator Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczęto prace budowlane II etapu przebudowy linii 110 kV na odcinku Łozienica – Goleniów. W dniu 4 lutego 2015 roku uprawomocnieniu uległa decyzja pozwolenia na budowę i 19 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie pobrano i zarejestrowano dziennik budowy.

 

W dniu 26 lutego 2015 roku rozpoczęto prace budowlane dla odcinka objętego ww. decyzją pozwolenia na budowę. Termin ukończenia prac budowlanych na tym odcinku zaplanowano  na kwiecień 2015 roku. Wykonawca przebudowy firma SAG Elbud Gdańsk S.A. na tym etapie linii wybuduje 17 nowych stanowisk na słupach kratowych. Trasa tego odcinka biegnie głównie przez tereny leśne, co pociąga za sobą konieczność ścisłej współpracy z przedstawicielami Lasów Państwowych oraz nadzoru przyrodniczego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Enea Operator Sp. z o.o. informuje, iż prace budowlane III etapu przebudowy linii 110 kV na odcinku Łozienica – Załom dobiegły końca.

 

Przebudowę ostatniego odcinka linii Załom-Goleniów rozpoczęto w dniu 11.05.2015r. Odbiór techniczny końcowy całego zadania odbył się w dniu 23 lipca 2015 roku. Inwestycja została zakończona i rozliczona  11 września2015 roku.  Przebudowana linia ma długość 20,3 km. Tym samym, wykonawca przebudowy firma SAG Elbud Gdańsk S.A. ostatecznie zakończył przebudowę części magistrali 110 kV na odcinku GPZ Dąbie - GPZ Pomorska - GPZ Załom - GPZ Goleniów. Prace wykonano w systemie „pod klucz” i pomimo wielu problemów natury formalno-prawnej w założonych terminach, z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.


Po przebudowie linia 110 kV Załom –  Goleniów spełnia wymagania aktualnej normy i przepisów UE. Jej obciążalność w okresie letnim wzrosła trzykrotnie. Przebudowa linii spowodowała znaczne zwiększenie pewności zasilania północnego obszaru działania Enea Operator.

 

Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w wysokości 3.960.800,00 zł ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.2. „Lokalna infrastruktura energetyczna”, Poddziałanie 2.2.1 „Sieci elektroenergetyczne”.  

2015-08-27

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Enea Operator Sp. z o.o. informuje, iż prace budowlane III etapu przebudowy linii 110 kV na odcinku Łozienica – Załom dobiegają końca.

 

Przebudowę ostatniego odcinka linii Załom-Goleniów rozpoczęto w dniu 11.05.2015r., niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę. Obecnie prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonawca przebudowy firma SAG Elbud Gdańsk S.A. na tym etapie linii buduje 12 nowych stanowisk na słupach kratowych. Trasa tego odcinka biegnie głównie przez tereny zurbanizowane i leśne.

 

Z całego ciągu linii Załom – Goleniów, właśnie na tym odcinku Wykonawca musiał pokonać najwięcej problemów natury formalno-prawnej, jednak zrozumienie ze strony władz administracyjnych dla wagi całego przedsięwzięcia pomogło rozpocząć prace w założonym terminie.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }