Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Zasady współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. z Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi

​Zasady współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.  

1. Zasady udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej (szafy, pomieszczenia techniczne, budynki w tym budynki rozdzielni stacyjnych, grunty, wieże telekomunikacyjne, kontenery, włókna światłowodowe itp.):  

2.Zasady udostępnienia infrastruktury dystrybucyjnej w zakresie linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia:

Zawarcie Umowy ramowej następuje na pisemny wniosek Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, skierowany do odpowiednio właściwego Oddziału Dystrybucji 
ENEA Operator Sp. z o.o. lub Centrali Spółki:  

Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz,
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.,  ul. Gen. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.,
Oddziału Dystrybucji Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin,
Oddziału Dystrybucji Zielona Góra,  ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra,
Oddziału Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań,  

lub do:  

Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI), ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań – dla Umów ramowych zawieranych Centralnie, gdy wniosek Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczy obszaru działania co najmniej dwóch Oddziałów Dystrybucji. 

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }