Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Zasady współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. z Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi

​Zasady współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

 

1. Zasady udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej (szafy, pomieszczenia techniczne, budynki w tym budynki rozdzielni stacyjnych, grunty, wieże telekomunikacyjne, kontenery, włókna światłowodowe itp.):

 

1.1 Istotne postanowienia dla Umów na udostępnienie infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. na rzecz podmiotów zewnętrznych, innej niż infrastruktura sieciowa (linie napowietrzne)

 

1.2 Szczegółowe zasady współpracy, dostępu i korzystania z infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. udostępnionej na potrzeby telekomunikacji.

 

2.Zasady udostępnienia infrastruktury dystrybucyjnej w zakresie linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia:

 

2.1 Dnia 12.02.2021r. została wydana Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) numer DR.WIT.6082.1.2019.192, doręczona do  Enea Operator Sp. z o.o. dnia 22.02.2021r., określająca warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie Słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia. [Załącznik nr 1 do Decyzji DR.WIT.6082.1.2019.192.]

 

 

Zawarcie Umowy ramowej następuje na pisemny wniosek Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, skierowany do odpowiednio właściwego Oddziału Dystrybucji 
ENEA Operator Sp. z o.o. lub Centrali Spółki:

 

Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz,
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.,  ul. Gen. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.,
Oddziału Dystrybucji Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin,
Oddziału Dystrybucji Zielona Góra,  ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra,
Oddziału Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań,

 

lub do:

 

Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI), ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań – dla Umów ramowych zawieranych Centralnie, gdy wniosek Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczy obszaru działania co najmniej dwóch Oddziałów Dystrybucji. 

 

2.2 Zasady współpracy, dostępu i korzystania z infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. udostępnionej na potrzeby telekomunikacji na dotychczasowych warunkach lub nieobjętej Decyzją DR.WIT.6082.1.2019.192. 

 

2.3 Wytyczne dotyczące Instrukcji Prac Pod Napięciem opracowywanej przez Przedsiębiorców telekomunikacyjnych w związku z udostępnieniem sieci dystrybucyjnej nN ENEA Operator Sp. z o.o. Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na potrzeby telekomunikacji.